Safety first – Byggservice Kronqvist har fått uppdaterade RALA certifieringar

Facebook
Twitter
LinkedIn

RALA (Rakentamisen laatu) certifiering av kvalitetssystem är en opartisk utvärderings- och godkännandeprocedur.

Utformad för den finska byggbranschens speciella behov baserat på ISO 9001-standarden kan certifieringen riktas mot företagets kvalitetslednings-, miljö- eller säkerhetssystem. 

 

Certifieringen riktar sig till ett eller flera områden i ledningssystemet: 

 

Byggservice Kronqvist har certifikaten RALA Laatu från 2020 och RALA Turvallisuus och RALA Ympäristö från 2023. En extern revision hålls årligen för att upprätthålla certifikaten ikraftvarande.

 

RALA Laatu, Kvalitetscertifiering

Med hjälp av RALA kvalitetscertifikat förbättrar vi företagets kvalitetssystems produktivitet systematiskt och heltäckande. Samtidigt är kvalitetscertifikatet en indikation på nivån för företagets verksamhet för kunder i branschen.

 

RALA Ympäristö

RALAs miljöcertifiering har utvecklats baserat på ISO 14001-systemet för att möta den finska byggbranschens speciella behov. Byggandets växande miljökrav kan vara tunga. Tydliga utvärderingskriterier för certifiering hjälper till att ta kontroll över helheten och säkerställa att väsentliga frågor har beaktats i affärsverksamheten.

 

RALA Turvallisuus

Målet med säkerhetssystem är att ta hand om anställdas hälsa och säkerhet. Den opartiska RALA-säkerhetscertifieringen visar att företagets säkerhetssystem och hantering av arbetsmiljöfrågor är på en bra nivå och att verksamhetsmetoder utvecklas systematiskt och ansvarsfullt. 

Utvärderingskriterierna för RALA-säkerhetscertifikatet ställer tydliga krav på säkerhetssystemet, dess tillämpning och vidareutveckling. Certifieringen har utvecklats utifrån standarden ISO 45001 för att ta hänsyn till den finska byggbranschens speciella egenskaper. 

 

Vad ger det för mervärde till våra kunder att vi på Byggservice Kronqvist är RALA-certifierade?

Att vi har RALA-certifieringar kan erbjuda flera fördelar och mervärden för våra kunder:

  1. Kvalitet och pålitlighet: RALA-certifieringen LAATU fokuserar på att upprätthålla hög kvalitet i tjänster och produkter. Det ger våra kunder förtroende för att vi har etablerat och följer tydliga processer för att säkerställa att våra kunders behov och förväntningar uppfylls.
  2. Kundfokus: RALA-certifieringar förespråkar att vi har en stark kundorientering. Det innebär att vi aktivt lyssnar på våra kunders behov och arbetar på att uppfylla dem på bästa sätt. Detta leder till mer skräddarsydda lösningar och nöjda kunder.
  3. Effektivitet: Genom att följa RALAs standarder kan vi öka vår interna effektivitet. Detta kan översättas till kortare projektledningstider, minskade kostnader och bättre användning av resurser.
  4. Miljömedvetenhet och hållbarhet: RALA-certifieringen YMPÄRISTÖ visar att vi tar miljöansvar. Det kan innebära minskad miljöpåverkan, minskad energiförbrukning och mer hållbara byggmetoder, något som många kunder i dagens miljömedvetna samhälle efterfrågar.
  5. Arbetsmiljö: RALA-certifieringen TURVALLISUUS visar att vi tar arbetsmiljön på allvar och strävar efter att skapa en säker och hälsosam arbetsplats. Det kan resultera i minskade arbetsrelaterade skador och sjukdomar och öka arbetsplatsens attraktivitet för kvalificerad arbetskraft.
  6. Transparens och dokumentation: RALA-certifieringar kräver tydlig dokumentation av processer och resultat. Detta ger ökad transparens för våra kunder och kan hjälpa till att lösa eventuella tvister eller frågor som kan uppstå under ett projekt.

 

Sammanfattningsvis ger RALA-certifieringar en bekräftelse för våra kunder att vi uppfyller höga standarder för kvalitet, säkerhet, miljöhänsyn och effektivitet. Det är en investering i långsiktigt företagande och det är något som är viktigt för oss.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Behöver du hjälp?

Läs mer