Inredningsplanering

Vi hjälper er att skapa utrymmen där form och funktion stärker varandra. Omfattningen av projektet kan vara allt från en enkel konsultation till en omfattande helhetsplanering. Våra kunder består av privata kunder, företag, fastighetsbolag samt stad och kommun. Vi har ett nära samarbete med övriga avdelningar på företaget och kan därför erbjuda helheter med det lilla extra.

I en inredningsplanering ingår en eller flera av nedanstående tjänster beroende på projektets omfattning och era behov. Allt börjar från ett möte där vi tillsammans sätter upp riktlinjerna för inredningsplaneringen och dess omfattning.

Företagsmiljöer

Era anställda spenderar en tredjedel av sin dag på er arbetsplats och naturligtvis påverkar omgivningen dem. I en miljö där arbetstagarna mår bra presterar de bättre och kommer till jobbet med en positiv attityd. En välmående personal är en av grunderna för ett lönsamt företag.

Pigga och alerta medarbetare hittar du i ett utrymme där belysning, akustik, material, färger och former samspelar på bästa sätt. Det handlar om att tillgodose grundbehoven samtidigt som hjärnan får en extra kick genom sinnenas stimulans. Strävan efter harmoni är alltid lika aktuell och väsentlig.

Genom att uppmärksamma er image även i inredningen skapas sammanhållning inom företaget samtidigt som kunderna får en tydlig bild av er.

Offentliga miljöer

Skolorna och daghemmen finns till för att ge de unga en bra start i livet. Vi vill ge barnen och ungdomarna utrymme att växa som individer. De ska känna att skolan är till för dem och att de blir sedda. Kreativitet och öppensinnighet bör uppmuntras. Hos barnen finns gnistor av fantasi som bara väntar på att få blossa upp. I interiören bör funktion och rutin integreras med nyskapande och spontanitet.

Biblioteket är en plats för koncentration, tystnad och lugn – en frizon i dagens stressade samhälle.Ända sedan antika tider har biblioteket haft en självklar plats i samhället, med syftet att allmänbilda och göra kunskap tillgänglig för alla.  Inredningen, rumsdisponeringen, akustiken, belysningen och färgvalen samverkar för att skapa ett harmoniskt utrymme som stöder bibliotekets funktioner och erbjuder en positiv biblioteksupplevelse.

Privata miljöer

Tillsammans skapar vi det harmoniska och personliga hemmet som du drömt om. I fusionen av form och funktion uppstår välbefinnandet.

Färgerna, belysningen, materialen och rummets alla övriga komponenter utformar en stimulerande miljö som ger dig både ro och energi i många år framöver. Det viktigaste för oss som inredningsplanerare är att du ska trivas i ditt hem.

Vi välkomnar alla sorters uppdrag där vi genom att optimera den rumsliga lösningen kan öka ditt välmående. Det kan handla om allt från val av väggfärg i ditt renoverade vardagsrum till helhetsplanering av din nya bostad. Stort eller litet projekt, vi står gärna till din tjänst.

Utan att behöva avvara mer än ett fåtal timmar av din fritid, är du delaktig genom hela processen och slutresultatet är ditt eget unika hem.

Kontakta oss

Klicka på knappen nedan och fyll i kontaktblanketten för offertförfrågan!

Projekt

Vårt mål är att skapa mervärde. Vårt uppdrag är att tillgodose kundens behov. I denna bransch kan man planera och bygga på många olika sätt, men vi drivs av viljan för att hitta en smart och hållbar lösning för kunden. Bekanta dig med våra projekt!
DSC_0980-cropped
Även om företaget hyr sina utrymmen behöver miljön kännas trivsam för de som jobbar där, och samtidigt berätta vem företaget är och vad det...
Alfen Elkamo
”Vi kände att Kronqvists inredningsplanerare lyssnade på våra önskemål och förslag, som hon sen tillämpade i fina...
LKI Käldman Ltd.
Projektgruppen
Med hjälp av akustikprodukter, belysning och glaspartier, samt en noggrant utvald färg- och materialvärld, skapades...
Nordic Lights

KONTAKT

Johanna
Öst Häggblom

Formgivare, MA

Carolus
Reiner

Formgivare, BA

Sarah
Smeds

Formgivare, YH