Safety First – Kronqvist Rakennuspalvelu on saanut päivitetyt RALA-sertifikaatit

Facebook
Twitter
LinkedIn

RALA (Rakentamisen laatu) -laatujärjestelmäsertifiointi on puolueeton arviointi- ja hyväksymismenettely, joka on suunniteltu suomalaisen rakennusteollisuuden erityistarpeisiin ISO 9001 -standardin pohjalta.

Sertifiointi voi kohdistua yrityksen laadunhallinta-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmiin.  

Sertifiointi kohdistuu yhteen tai useampaan johtamisjärjestelmän osa-alueeseen: 

  • RALA Laatu,laatusertifiointi, todentaa laadunhallintajärjestelmän
  • RALA Ympäristö, ympäristösertifiointi, todentaa ympäristöjärjestelmän
  • RALA Turvallisuus, turvallisuussertifiointi, varmentaa työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän.

 

Rakennuspalvelu Kronqvistilla on RALA Laatu-sertifikaatti vuodesta 2020 alkaen ja RALA Turvallisuus- ja RALA Ympäristö-sertifikaatit vuodesta 2023 alkaen. Sertifikaattien voimassa pitämiseksi järjestetään vuosittain ulkoinen tarkastus

 
RALA Laatu, Laatusertifiointi

RALA-laatusertifikaatin avulla parannamme yrityksen laatujärjestelmän tuottavuutta järjestelmällisesti ja kokonaisvaltaisesti. Samalla laatusertifikaatti on osoitus yrityksen toiminnan tasosta alan asiakkaille.

 
RALA Ympäristö

RALA:n ympäristösertifiointi on kehitetty ISO 14001 -järjestelmään perustuen vastaamaan suomalaisen rakennusteollisuuden erityistarpeita. Rakentamisen kasvavat ympäristövaatimukset voivat olla raskaita. Selkeät sertifioinnin arviointikriteerit auttavat hallitsemaan kokonaisuutta ja varmistamaan, että olennaiset asiat on huomioitu liiketoiminnassa.

 
RALA Turvallisuus

Turvallisuusjärjestelmien tavoitteena on huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Puolueeton RALA-turvallisuussertifiointi osoittaa, että yrityksen turvallisuusjärjestelmä ja työsuojeluasioiden hallinta ovat hyvällä tasolla ja että toimintatapoja kehitetään järjestelmällisesti ja vastuullisesti. 

RALA-turvallisuustodistuksen arviointikriteerit asettavat selkeät vaatimukset turvallisuusjärjestelmälle, sen soveltamiselle ja edelleen kehittämiselle. Sertifikaatti on kehitetty ISO 45001 -standardista suomalaisen rakennusteollisuuden erityispiirteet huomioiden.

 
Mitä lisäarvoa asiakkaillemme tuo se, että Rakennuspalvelu Kronqvistilla on RALA-sertifikaatti?

RALA-sertifioinnit voivat tarjota asiakkaillemme useita etuja ja lisäarvoa:

  1. Laatu ja luotettavuus: RALA-sertifiointi LAATU keskittyy palvelujen ja tuotteiden korkean laadun ylläpitämiseen. Se antaa asiakkaillemme varmuuden siitä, että olemme luoneet selkeät prosessit ja noudatamme niitä varmistaaksemme, että asiakkaidemme tarpeet ja odotukset täyttyvät.
  2. Asiakaslähtöisyys: RALA-sertifioinnit puoltavat sitä, että olemme vahvasti asiakaslähtöisiä. Tämä tarkoittaa, että kuuntelemme aktiivisesti asiakkaidemme tarpeita ja pyrimme täyttämään ne parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä seuraa entistä paremmin räätälöityjä ratkaisuja ja tyytyväisiä asiakkaita.
  3. Tehokkuus: Noudattamalla RALA-standardeja voimme parantaa sisäistä tehokkuuttamme. Tämä näkyy lyhyempinä projektinhallinta-aikoina, pienempinä kustannuksina ja resurssien parempana hyödyntämisenä.
  4. Ympäristötietoisuus ja kestävyys: RALAn YMPÄRISTÖ-sertifiointi osoittaa, että kannamme ympäristövastuuta. Tämä voi tarkoittaa pienempiä ympäristövaikutuksia, pienempää energiankulutusta ja kestävämpiä rakentamismenetelmiä, joita monet asiakkaat tämän päivän ympäristötietoisessa yhteiskunnassa etsivät.
  5. Työympäristö: RALA-sertifiointi TURVALLISUUS osoittaa, että suhtaudumme työympäristöön vakavasti ja pyrimme luomaan turvallisen ja terveellisen työpaikan. Tämä voi johtaa työperäisten vammojen ja sairauksien vähenemiseen ja kasvattaa työpaikan vetovoimaa ammattitaitoisen työvoiman näkökulmasta.
  6. Avoimuus ja dokumentointi: RALA-sertifioinnit edellyttävät prosessien ja tulosten selkeää dokumentointia. Tämä parantaa läpinäkyvyyttä asiakkaidemme suuntaan ja voi auttaa ratkaisemaan projektin aikana syntyviä mahdollisia kysymyksiä ja kiistoja.
  7.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että RALA-sertifioinnit antavat asiakkaillemme varmistuksen siitä, että täytämme korkeat laatu-, turvallisuus-, ympäristö- ja tehokkuusvaatimukset. Se on meille tärkeä pitkän aikavälin investointi yrittäjyyteen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

TARVITSETKO APUA?

Lue lisää