Byggnads- och Entreprenadhandlingar

byggnads- och entreprenad
handlingar

Vi hjälper er med handlingarna

Byggnadshandlingar är de dokument som styr byggprojektet och innehåller ofta olika ritningar, tekniska instruktioner och rumsbeskrivningar.

Byggnadshandlingarna specificerar vilka material och produkter som valts och visar alla detaljer. Detta är detaljer som inte specificeras i en vanlig bygglovsritning.

Vid större byggprojekts skapas alltid entreprenadhandlingar för att beställaren och entreprenören ska veta vad som ingår i projektet. I entreprenadhandlingarna står projektet beskrivet så att båda parter vet vad som förväntas. På detta vis kan man förhindra att frågetecken uppstår under arbetets gång.

Vi på Kronqvist rekommenderar att upprätta entreprenadhandlingar i ett tidigt skede. Då slipper ni eventuella tvister om ni stöter på problem i projektet.

Kronqvist_34A8386

Certifierad samarbetspartner

RALA (Rakentamisen laatu) certifiering av kvalitetssystem är en opartisk utvärderings- och godkännandeprocedur utformad för den finska byggbranschens speciella behov baserat på ISO 9001-standarden.

Bygglovshandlingar

Till bygglovshandlingar hör de ritningar och blanketter som krävs för att få ett bygglov eller åtgärdstillstånd. Vi erbjuder uppgörande av bygglovshandlingar samt rådgivning i praktiska frågor kring bygglovet. Vi erbjuder även planering inför byggandet.

Entreprenadhandlingar

Entreprenadhandlingar görs upp för att entydigt bestämma vad som ska ingå i ett byggprojekt. På så sätt vet både beställaren och entreprenören vad som förväntas. Vi gör också upp entreprenadavtal efter att ni valt vilken entreprenör som utför arbetet.

Energicertifiering

Vi har personal som har behörighet att upprätta energicertifikat för byggnader. I energicertifikatet ges även rekommendationer hur man kan förbättra byggnadens energiprestanda på ett ändamålsenligt sätt. En hel del byggnader är underställda lagen om energicertifikat.

Befintliga:
Bostadshus på högst 2 lägenheter, affärsbyggnader, kontorsbyggnader, byggnader inom vårdbranchen, samlingsbyggnader och undervisningsbyggnader som tagits i bruk efter år 1980.
Bostadshus på högst 2 lägenheter som tagits i bruk före år 1980.

Nybyggnader:
Samtliga ovannämnda byggnadstyper.

Lågenergi- och passivhus

Vi kan även hjälpa till om du är intresserad av att bygga ett lågenergi- eller passivhus, eller helt enkelt förbättra ditt gamla hus energiekonomiskt.

Kontakta oss

Klicka på knappen nedan och fyll i kontaktblanketten för offertförfrågan!

PROJEKT

Vårt mål är att skapa mervärde. Vårt uppdrag är att tillgodose kundens behov. I denna bransch kan man planera och bygga på många olika sätt, men vi drivs av viljan för att hitta en smart och hållbar lösning för kunden. Bekanta dig med våra projekt!
Ett lyckat helhetsprojekt, Oravais fick en frisk och fräsch skola. Förundersökningar, byggnads...
Oravais Centrumskola
Byggnads- och inredningsplanering
Jeppo Biogas Ab har framställt biogas både för trafik och industri ett antal år och håller nu på att utvidga verksamheten. Projekt...
Jeppo Biogas
RAK- och färgplanering
Längs med Kållbyvägen i Jakobstad sträcker sig Alfen Elkamos nästan 115 m långa produktionshall. Projektet var en KVR-entreprenad...
Alfen Elkamo
Helhetsplanering
KONTAKT
Kronqvist - Marcus Jansson

Marcus
Jansson

vd

Kronqvist - Yvonne Isakas

Yvonne
Isakas

Planeringschef

Kronqvist - Björn Stubb

Björn
Stubb

Äldre konstruktör

Kronqvist - Lisa Holm

Lisa
Holm

Äldre konstruktör

Kronqvist - Simon Öst

Simon
öst

Konstruktör

Kronqvist - Johan Aspnäs

Johan
Aspnäs

Konstruktör

Jonas
Österåker

Byggnadsplanerare

Kronqvist - Robert Back

Robert
Back

Konstruktör

Kronqvist - Evald Aura

Evald
Aura

Konstruktör

Simon
Tallgren

Konstruktör

Kronqvist - Janne Boström

Janne
Boström

Konstruktör

Kronqvist - Julia Lindell

Julia
Lindell

Konstruktör

Kronqvist - Niklas Bjon

Niklas
Bjon

byggnadsplanerare