Byggnads- och Entreprenadhandlingar

Vi hjälper er med handlingarna

Byggnadshandlingar är de dokument som styr byggprojektet och innehåller ofta olika ritningar, tekniska instruktioner och rumsbeskrivningar.

Byggnadshandlingarna specificerar vilka material och produkter som valts och visar alla detaljer. Detta är detaljer som inte specificeras i en vanlig bygglovsritning.

Vid större byggprojekts skapas alltid entreprenadhandlingar för att beställaren och entreprenören ska veta vad som ingår i projektet. I entreprenadhandlingarna står projektet beskrivet så att båda parter vet vad som förväntas. På detta vis kan man förhindra att frågetecken uppstår under arbetets gång.

Vi på Kronqvist rekommenderar att upprätta entreprenadhandlingar i ett tidigt skede. Då slipper ni eventuella tvister om ni stöter på problem i projektet.

SAMARBETA MED OSS -
GÖR KVADRATERNA TREVLIGARE

Kronqvist_34A8386

Bygglovshandlingar

Till bygglovshandlingar hör de ritningar och blanketter som krävs för att få ett bygglov eller åtgärdstillstånd. Vi erbjuder uppgörande av bygglovshandlingar samt rådgivning i praktiska frågor kring bygglovet. Vi erbjuder även planering inför byggandet.

Entreprenadhandlingar

Entreprenadhandlingar görs upp för att entydigt bestämma vad som ska ingå i ett byggprojekt. På så sätt vet både beställaren och entreprenören vad som förväntas. Vi gör också upp entreprenadavtal efter att ni valt vilken entreprenör som utför arbetet.

Energicertifiering

Vi har personal som har behörighet att upprätta energicertifikat för byggnader. I energicertifikatet ges även rekommendationer hur man kan förbättra byggnadens energiprestanda på ett ändamålsenligt sätt. En hel del byggnader är underställda lagen om energicertifikat.
Befintliga:
Bostadshus på högst 2 lägenheter, affärsbyggnader, kontorsbyggnader, byggnader inom vårdbranchen, samlingsbyggnader och undervisningsbyggnader som tagits i bruk efter år 1980.
Bostadshus på högst 2 lägenheter som tagits i bruk före år 1980.
Nybyggnader:
Samtliga ovannämnda byggnadstyper.

Lågenergi- och passivhus

Vi kan även hjälpa till om du är intresserad av att bygga ett lågenergi- eller passivhus, eller helt enkelt förbättra ditt gamla hus energiekonomiskt.

 

KONTAKTA OSS

Klicka på knappen nedan och fyll i kontaktblanketten!

PROJEKT

Vårt mål är att skapa mervärde. Vårt uppdrag är att tillgodose kundens behov. I denna bransch kan man planera och bygga på många olika sätt, men vi drivs av viljan för att hitta en smart och hållbar lösning för kunden. Bekanta dig med våra projekt!
Ett lyckat helhetsprojekt, Oravais fick en frisk och fräsch skola. Förundersökningar, byggnads- ...
Oravais Centrumskola
2018-2019
Jeppo Biogas Ab har framställt biogas både för trafik och industri ett antal år och håller nu på att utvidga verksamheten. Projekt...
Jeppo Biogas
2019-2020
Längs med Kållbyvägen i Jakobstad sträcker sig Alfen Elkamos nästan 115 m långa produktionshall. Projektet var en KVR-entreprenad...
Alfen Elkamo
2019-2020

KONTAKT

Marcus
Jansson

vd

Lisa
Holm

Äldre konstruktör

Niklas
Bjon

byggnadsplanerare

Yvonne
Isakas

Planeringschef

Simon
öst

Konstruktör

Julia
Lindell

Konstruktör

Björn
Stubb

Äldre konstruktör

Johan
Aspnäs

Konstruktör

Simon
Tallgren

Konstruktör

Jonas
Österåker

Byggnadsplanerare

Janne
Boström

Konstruktör

Robert
Back

Konstruktör

Evald
Aura

Konstruktör