Säker Sanering – Återställande av Trygghet och Hållbarhet

Facebook
Twitter
LinkedIn

I en värld där oförutsägbara händelser kan orsaka skador på våra hem och arbetsplatser, spelar saneringstjänster en avgörande roll för att återställa normalitet och trygghet. Låt oss förklara mer djupgående! 

Detecta är ett professionellt saneringsteam, och vi har den expertis och erfarenhet som krävs för att effektivt hantera skador orsakade av brand, vatten, mögel och andra olyckor. Våra insatser omfattar att säkerställa att återställningen sker enligt högsta standarder. Vi är även RTA-experter, vilket betyder att vi har senaste kompetensen inom hälsoriktigt byggande. Detta är ett krav då man undersöker problem i offentliga byggnader. 

Vi prioriterar hållbarhet i varje steg av våra saneringsprocesser. Genom att använda miljövänliga metoder och material strävar vi efter att minimera vår påverkan på miljön och samtidigt ge långsiktiga lösningar för våra kunder. 

Till vår 24/7 jour kan du ringa då olyckan är framme. Vi i vår tur kontaktar våra samarbetspartners, och hjälpen är snart hos dej.  

 

Telefonnummer till Detectas 24/7 jour: 044 781 0811

Om du upptäcker vattenläckage eller ett brustet rör, så följer du bara dessa enkla steg, och hjälpen är snart hos dej. Det enda punkterna som kunden behöver göra är punkt 1 och 3. Resten sköter vi och/eller försäkringsbolaget:  

1. 24h Dejour

Då ni noterar eller misstänker en vatten- eller fuktskada behöver ni agera snabbt för att skadan inte ska förvärras. Stäng av vattentillförseln, torka upp vattnet och ring vårt dejoursnummer, så sköter vi resten. 

3. Skadeanmälan

Då rapporten är klar, så är det dags att kontakta forsäkringsbolaget. OBS! Skadeanmälan får endast göras av försäkringstagaren.

5. Akuta åtgärder görs

Beroende på skadan, så kan ex. avfuktning påbörjas i förtid ifall kunden önskar. Detta görs för att försnabba torkninsprocessen och minimera skadans spridning.

7. Ersättningsbeslut

Ersättningsbeslut fås av försäkringsbolaget. Tidtabellen för besluten varierar beroende på skadan, men normalt levereras ersättningsbeslut inom 2 veckor på mindre skador.

9. Slutrapport

Ni får en slutrapport/saneringsintyg som bevis på att saneringen är utförd av en certifierad samarbetspartner, samt information om garantier, material och färgkoder använda i saneringen.

2. Akut åtgärd

Vi kontaktar vår VVS-samarbetspartner på ert område, som rycker ut och åtgärdar läckaget i mån av möjlighet.

4. Detecta kartläggning

Efter att läckaget är åtgärdat och vattnet påkopplat igen, så kommer en av våra certifierade fuktkartläggare på besök. I samband med detta utreds skadans ursprung, och skadeområdet definieras.

6. Rapport

Fuktkartläggningen utförs så snabbt som möjligt, och rapporten levereras inom 3 arbetsdagar efter besöket. Vi tar hand om allt, som t.ex. provtagning och analys av asbest och mögel så att ni som kund kan slappna av.

8. Sanering

Saneringen påbörjas så fort som möjligt. Ifall köks- eller badrumsinredningen skadas, så kan vi erbjuda smidiga och snabba lösningar från koncernföretaget Zacus.

1. 24h Dejour

Då ni noterar eller misstänker en vatten- eller fuktskada behöver ni agera snabbt för att skadan inte ska förvärras. Stäng av vattentillförseln, torka upp vattnet och ring vårt dejoursnummer, så sköter vi resten. 

2. Akut åtgärd

Vi kontaktar vår VVS-samarbetspartner på ert område, som rycker ut och åtgärdar läckaget i mån av möjlighet.

3. Skadeanmälan

Då rapporten är klar, så är det dags att kontakta forsäkringsbolaget. OBS! Skadeanmälan får endast göras av försäkringstagaren.

4. Detecta kartläggning

Efter att läckaget är åtgärdat och vattnet påkopplat igen, så kommer en av våra certifierade fuktkartläggare på besök. I samband med detta utreds skadans ursprung, och skadeområdet definieras.

5. Akuta åtgärder görs

Beroende på skadan, så kan ex. avfuktning påbörjas i förtid ifall kunden önskar. Detta görs för att försnabba torkninsprocessen och minimera skadans spridning.

6. Rapport

Fuktkartläggningen utförs så snabbt som möjligt, och rapporten levereras inom 3 arbetsdagar efter besöket. Vi tar hand om allt, som t.ex. provtagning och analys av asbest och mögel så att ni som kund kan slappna av.

7. Ersättningsbeslut

Ersättningsbeslut fås av försäkringsbolaget. Tidtabellen för besluten varierar beroende på skadan, men normalt levereras ersättningsbeslut inom 2 veckor på mindre skador.

8. Sanering

Saneringen påbörjas så fort som möjligt. Ifall köks- eller badrumsinredningen skadas, så kan vi erbjuda smidiga och snabba lösningar från koncernföretaget Zacus.

9. Slutrapport

Ni får en slutrapport/saneringsintyg som bevis på att saneringen är utförd av en certifierad samarbetspartner, samt information om garantier, material och färgkoder använda i saneringen.

Här listar vi olika olyckor som kunde komma att kräva skadesanering: 

  1. Vattenskador: Vid översvämningar, läckande rör eller andra vattenrelaterade incidenter krävs snabb åtgärd för att förhindra mögel- och mögeltillväxt samt andra långsiktiga skador. 
  2. Mögelskada och sanering: Mögel kan bildas där det finns fukt, värme och näring. Mögelskador kan vara svåra att upptäcka då de ofta ligger dolda inuti konstruktionerna, mögel utgör nästan alltid hälsorisker. Saneringen innebär att ta bort möglet och säkerställa att området förblir torrt för att förhindra återkommande tillväxt.
  3. Brand- och rökskador: Efter en brand krävs omfattande sanering för att ta bort sot, aska och lukt. Det kan också innebära reparation eller ersättning av skadade delar av strukturen. 

 

Vårt team på Detecta besitter specialkunskap om de specifika kraven för olika typer av skador och vi använder oss av avancerad utrustning och tekniker för att effektivt sanera och återställa skadade områden. Processen kan inkludera borttagning av skadade material, rengöring, desinficering, torkning, inkapsling och återuppbyggnad. 

Vid en skadesanering innefattas även samarbetet med försäkringsbolaget för att säkerställa att återställningskostnaderna täcks och att nödvändiga tillstånd och regler följs. Samarbetet med ett försäkringsbolag är ofta en viktig del av skadesaneringsprocessen, särskilt när det gäller att hantera kostnaderna för återställning och återuppbyggnad efter skador.  

Att arbeta nära försäkringsbolaget under skadesaneringsprocessen kan bidra till att säkerställa smidigare hantering och undvika komplikationer. Tydlig kommunikation och dokumentation är avgörande för att underlätta detta samarbete.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Behöver du hjälp?

Läs mer