Konditionsgranskning

När granskade ni senast er byggnad?

Vi erbjuder konditionsgranskning av olika fastigheter, t.ex. industribyggnader, offentliga byggnader, lägenheter och fritidsbostäder. En konditionsgranskning innefattar en okulär besiktning av fastigheten, utan att konstruktioner öppnas, samt fuktmätning med ytfuktmätare, vilket ger en uppfattning om fukt i konstruktionerna. Även borrhålsmätningar kan utföras ifall misstanke om fukt i konstruktion uppkommer. Efter granskningen fås en rapport innehållande resultat från granskningen samt åtgärdsförslag för att upprätthålla och förbättra fastighetens kondition. Vi har stor erfarenhet av fastigheter från olika byggnadsår, olika byggnadssätt och riskkonstruktioner.

SAMARBETA MED OSS -
GÖR KVADRATERNA TREVLIGARE

Termografering

Termografi, även kallad värmefotografering, är en metod där man omvandlar ett objekts infraröda strålning till en synlig värmebild. Vid termografering används en så kallad värmekamera som registrerar infrarött ljus för att ”se” och ”mäta” den infraröda strålning som ett objekt avger. Till skillnad från vanligt ljus avger allting som är varmare än absoluta nollpunkten värme i infrarött ljus. Användning av värmekamera hör till den så kallade icke förstörande undersökningskategorin.

Borrhålsfuktmätning

Ytbeläggning av våta konstruktioner kan ge upphov till inomhusklimatproblem.
Det finns också krav på att utföra en borrhålsfuktmätning i betongplattan före ytbeläggning. Ett ytbeläggningsbeslut får inte tas på basis av en ytfuktmätning. Olika typer av ytbeläggning har olika krav på betongens relativa fuktprocent. För att lokalisera vattengolvvärmeslingor har vi en värmekamera till hjälp. Protokoll fås på att mätningen är gjord.

KONTAKTA OSS

Klicka på knappen nedan och fyll i kontaktblanketten för offertförfrågan!

PROJEKT

Vårt mål är att skapa mervärde. Vårt uppdrag är att tillgodose kundens behov. I denna bransch kan man planera och bygga på många olika sätt, men vi drivs av viljan för att hitta en smart och hållbar lösning för kunden. Bekanta dig med våra projekt!
Ett lyckat helhetsprojekt, Oravais fick en frisk och fräsch skola. Förundersökningar, byggnads- ...
Oravais Centrumskola
2018-2019
Jeppo Biogas Ab har framställt biogas både för trafik och industri ett antal år och håller nu på att utvidga verksamheten. Projekt...
Jeppo Biogas
2019-2020
Längs med Kållbyvägen i Jakobstad sträcker sig Alfen Elkamos nästan 115 m långa produktionshall. Projektet var en KVR-entreprenad...
Alfen Elkamo
2019-2020

KONTAKT

Marcus
Jansson

vd

Marina
Sundqvist

Saneringsexpert, BI

Christian
Backman

Saneringsexpert, bi

Simon
Kula

Miljöingenjör

Jens
Nabb

Områdesansvarig, VASA