Fakturering

Faktureringsuppgifter

Bästa samarbetspartner, våra uppgifter gällande nätfakturor har ändrats.

Vi informerar även om att vi övergått till elektronisk ekonomisk förvaltning. I fortsättningen behandlar vi endast elektroniska fakturor. Därmed ber vi att alla fakturor skickas som nätfakturor. Vi mottar inte längre pappersfakturor som skickas till vår näradress. Vid frågor ring växeln eller någon av våra ekonomiansvariga som finns listade längst ner på sidan.

E-fakturaadress: 003710650445
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Om förmedlaren av sändarens faktura är en bank är operatorns förbindelsekod: DABAFIHH

Om ni vill skicka pappersfakturor bör dessa skickas till vår skanningstjänst:
KRONQVIST BOLAGEN AB 
10650445
PL 100
80020 Kollektor Scan
FINLAND

Övriga dokument bör sändas till vår näradress:
KRONQVIST BOLAGEN AB
PB 18
66901 Nykarleby
FINLAND

FO-NUMMER: 1065044-5

EDI-kod: 003721877880
Förbindelseprogramm: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Om förmedlaren av sändarens faktura är en bank är operatorns förbindelsekod: DABAFIHH

E-postfakturor i pdf-format: 21877880@scan.netvisor.fi (En faktura per fil.)

Om ni vill skicka pappersfakturor bör dessa skickas till vår skanningstjänst:
Byggservice Kronqvist Ab
21877880
PL 100
80020 Kollektor Scan
FINLAND

Övriga dokument bör sändas till vår näradress:
BYGGSERVICE KRONQVIST AB
PB 18
66901 NYKARLEBY

FO-NUMMER: 2187788-0

E-fakturaadress: 003720080992
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Om förmedlaren av sändarens faktura är en bank är operatorns förbindelsekod: DABAFIHH

Om ni vill skicka pappersfakturor bör dessa skickas till vår skanningstjänst:
INGENJÖRSBYRÅ KRONQVIST AB OY
20080992
PL 100
80020 Kollektor Scan
FINLAND

Övriga dokument bör sändas till vår näradress:
INGENJÖRSBYRÅ KRONQVIST AB OY
Topeliusesplanaden 12
66900 Nykarleby
FINLAND

FO-NUMMER: 2008099-2

KONTAKT

Elisabet
Granlund

Ekonomiansvarig

Emil
Storsved

Ekonomiansvarig