Planeringsprojekt

Ingenjörsbyrå Kronqvist

Bekanta dig med våra projekt

RAK- och Färgplanering

Jeppo Biogas

Jeppo Biogas Ab har framställt biogas både för trafik och industri ett antal år och håller nu på att utvidga verksamheten. Tidtabellen för projektet var stram redan i början med tanke på omfattningen, men vi har ändå uppfyllt kraven som ställts av beställaren samt projektledaren och levererat ritningar för projektet i enlighet med tidtabellen. Vårt uppdrag har innefattat bland annat projektering och 3D-modellering av fundament, stålstommen, sandwich- och betongelement, servicebryggor, trapptorn samt en del platsgjutna konstruktioner.

Huvud- och konstruktionsplanering

Ekorosk återvinningscentral

Vi har utfört både huvud- och konstruktionsplanering på projektet. Planeringen har omfattat allt från bygglov och arkitektplanering till dimensionering av stödmurar, betongelement och stålkonstruktioner som det sedan har blivit uppgjort tillverkningsritningar i 3D-program på. Till uppdraget har även hört planering av nya parkeringsområden för tungtrafik i anslutning till en ny våg, personalens parkering samt en ny tvättstation för sophanteringsfordon.

KVR-Entreprenad

Alfen Elkamo

Längs med Kållbyvägen i Jakobstad sträcker sig Alfen Elkamos nästan 115 m långa produktionshall. Planeringen låstes på hösten 2019 och hallen kunde tas i bruk på våren 2020. Att kunna sköta ett projekt som denna helhet tillsammans med kolleger möjliggör en snabbare, mera kostnadseffektiv och flexibel process. 

Helhetsplanering

Oravais Centrumskola

Ett lyckat helhetsprojekt, Oravais fick en frisk och fräsch skola. Förundersökningar, byggnads- och inredningsplanering av Ingenjörsbyrå Kronqvist och Byggservice Kronqvist har förverkligat byggandet på totalentreprenad.