Planerings
projekt

Planeringsprojekt

Ingenjörsbyrå Kronqvist

Bekanta dig med våra projekt

Konstruktionsplanering

Torggatan 6

Våren 2021 påbörjade vi konstruktionsplaneringen av Eriksson kapitals nybygge, Torggatan 6 i Mariehamn på Åland. Projektet består av ett parkeringsplan i källaren, galleria och kommersiella ytor på 2500 m², 31 bostadslägenheter i tre huskroppar varav den högsta, Tornhuset består av sju våningar. Som kuriositet kan nämnas att det gamla museiskyddade Telegrafhuset som befinner sig mitt på tomten lämnats kvar inne i den nya byggnaden och blir således en del av inomhustorget i gallerian.

Projektet har från vår sida planerats i Tekla Structure i samarbete med arkitekt och teknikplanerare.

Projektet innefattar bl.a. 287 st. betongelement, 115 st A-balkar och 164 st. stålpelare -balkar, sammanlagt totalt ca 3800 m³ betong, 165 t. stål på en yta totalt 10550 m².

Huskropparna beräknas bli inflyttningsklara under året 2023.

Se gärna https://erikssoncapital.com/fastigheter/

Konstruktionsplanering

Bomarsund

I mars 2020 påbörjade vi konstruktionsplaneringen av Bomarsunds besökscenter på Åland. Här har vi tillsammans med arkitekten och Fastighetsverket fått delta i planeringsprocessen och som ansvarig konstruktör fått utforma den 700 m² stora byggnadens konstruktioner.

Fokuset var starkt på att använda naturliga material som tillsammans med byggnadens former skulle smälta in i den omkringliggande miljön.

Därav valdes trä som stommaterial för de bärande konstruktionerna och träbaserad isolering som isoleringsmaterial. Mellanväggarnas ytor är av olika trämaterial som är behandlade på olika sätt. Också fasaden och takmaterialet, ett så kallat faltak, är av trä.

Byggnaden blev klar till Ålands 100-årsjubileum av självstyrelse år 2022.

Konstruktionsplanering

Lagtinget

I samarbete med Fastighetsverket på Åland och projektets arkitekt kunde vi tillsammans skapa den nya fasaden på Lagtingsbyggnaden

Som fasadmaterial valde arkitekten vågformade keramiska klinkerplattor. Som ansvarig konstruktionsplanerare såg vi bl.a. till att få en fungerande stomme som klarade av att bära upp vikten av plattorna samt ha en fungerande isolering som klarar brand och U-värdes kraven. Samtidigt genomfördes också planeringen av byggnadens takterrassrenovering.

Fasadens yta uppgick till nästan 1 000 m² där varje platta väger ca 50–60 kg. Fasaden färdigställdes till firandet av Ålands 100 år av självstyrelse.

RAK- och Färgplanering

Jeppo Biogas

Jeppo Biogas Ab har framställt biogas både för trafik och industri ett antal år och håller nu på att utvidga verksamheten. Tidtabellen för projektet var stram redan i början med tanke på omfattningen, men vi har ändå uppfyllt kraven som ställts av beställaren samt projektledaren och levererat ritningar för projektet i enlighet med tidtabellen. Vårt uppdrag har innefattat bland annat projektering och 3D-modellering av fundament, stålstommen, sandwich- och betongelement, servicebryggor, trapptorn samt en del platsgjutna konstruktioner.

Huvud- och konstruktionsplanering

Ekorosk återvinningscentral

Vi har utfört både huvud- och konstruktionsplanering på projektet. Planeringen har omfattat allt från bygglov och arkitektplanering till dimensionering av stödmurar, betongelement och stålkonstruktioner som det sedan har blivit uppgjort tillverkningsritningar i 3D-program på. Till uppdraget har även hört planering av nya parkeringsområden för tungtrafik i anslutning till en ny våg, personalens parkering samt en ny tvättstation för sophanteringsfordon.

KVR-Entreprenad

Alfen Elkamo

Längs med Kållbyvägen i Jakobstad sträcker sig Alfen Elkamos nästan 115 m långa produktionshall. Planeringen låstes på hösten 2019 och hallen kunde tas i bruk på våren 2020. Att kunna sköta ett projekt som denna helhet tillsammans med kolleger möjliggör en snabbare, mera kostnadseffektiv och flexibel process. 

Helhetsplanering

Oravais Centrumskola

Ett lyckat helhetsprojekt, Oravais fick en frisk och fräsch skola. Förundersökningar, byggnads- och inredningsplanering av Ingenjörsbyrå Kronqvist och Byggservice Kronqvist har förverkligat byggandet på totalentreprenad.

Certifierad samarbetspartner

RALA (Rakentamisen laatu) certifiering av kvalitetssystem är en opartisk utvärderings- och godkännandeprocedur utformad för den finska byggbranschens speciella behov baserat på ISO 9001-standarden.