3D från punktmoln

3D-modeller från Punktmolnsdata

Hur får man en befintlig byggnad till en verklighetstrogen 3D-modell?

Idag frågar sig många hur man får en ritning till en modell som är verklighetsbaserad på den byggnad man har framför sig, och få ut exakta ritningar och modeller som man kan jobba vidare med. Och framför allt kunna visualisera kommande planer mer exakt så att det underlättar och förtydligar beslutsfattande i ett tidigt skede av projektet. Detta är en ekonomisk inbesparing redan i början av planeringsprocessen.

Svaret är laserscanning, punktmoln och 3D-modellering.

För byggherren finns en stor nytta av att ha punktmoln och 3D-modeller för underhåll och service. Dessa kan kopplas ihop med olika underhålls- och serviceprogram för teknik och processer.

Tillsammans med vår samarbetspartner Ab Ostromap Oy utför vi detta arbete/process. Arbetet utförs så att byggnaden laserskannas, all data samlas ihop till ett punktmoln som bearbetas och vidareförädlas till en 3D-modell som främst används av arkitekter och planerare.

På Ingenjörsbyrå Kronqvist känner vi en stor ansvarskänsla för de projekt vi tar oss an och vi gör alltid vårt yttersta för att leverera en lösning med det lilla extra. Kännetecknande för hela koncernen är att vi arbetar enligt devisen att följande projekt till samma uppdragsgivare är lika viktig för oss som det första. I denna bransch kan man planera och bygga på många olika sätt, men vi drivs av viljan för att hitta en smart och hållbar lösning för kunden.

Certifierad samarbetspartner

RALA (Rakentamisen laatu) certifiering av kvalitetssystem är en opartisk utvärderings- och godkännandeprocedur utformad för den finska byggbranschens speciella behov baserat på ISO 9001-standarden.

Kontakta oss

Klicka på knappen nedan och fyll i kontaktblanketten för offertförfrågan!

Flygfoto till
3D modell

Punktmolnsskärning
till 3D-modell

KONTAKT

Marcus
Jansson

vd

Yvonne
Isakas

Planeringschef

Niklas
Bjon

byggnadsplanerare

Robert
Back

Konstruktör

Jockum
Engström

byggnadsplanerare