Turvallinen saneeraus – turvallisuuden ja kestävyyden palauttaminen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Maailmassa, jossa ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat aiheuttaa vahinkoa kodeillemme ja työpaikoillemme, saneerauspalveluilla on ratkaiseva merkitys normaalin tilan ja turvallisuuden palauttamisessa. Kerromme siitä tarkemmin!

Detecta on ammattitaitoinen kunnostustiimi, ja meillä on asiantuntemusta ja kokemusta, joita tarvitaan tulipalon, veden, homeen ja muiden onnettomuuksien aiheuttamien vahinkojen tehokkaaseen hallintaan. Pyrimme muun muassa varmistamaan, että saneeraus suoritetaan korkeimpien standardien mukaisesti. Olemme myös RTA-asiantuntijoita, mikä tarkoittaa, että meillä on uusinta asiantuntemusta terveellisestä rakentamisesta. Tämä on edellytys, kun tutkitaan ongelmia julkisissa rakennuksissa.

 Asetamme kestävyyden etusijalle saneerausprosessiemme jokaisessa vaiheessa. Käyttämällä ympäristöystävällisiä menetelmiä ja materiaaleja pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme ja samalla tarjoamaan asiakkaillemme pitkäaikaisia ratkaisuja.

Jos sattuu vesivahinko, voit soittaa 24/7-vuorokauden ympäri toimivaan vesivahinko-päivystykseen. Me puolestaan otamme yhteyttä yhteistyökumppaneihimme, ja apu on pian paikalla.

Puhelinnumero Detectan 24/7-vesivahinko pävystykseen: 044 781 0811

 

Jos huomaat vesivuodon tai putkirikon, noudata näitä yksinkertaisia ohjeita. Asiakkaan tarvitsee tehdä vain kohdat 1 ja 3. Me ja/tai vakuutusyhtiö huolehdimme muusta:

1. 24h Päivystys

Jos huomaat tai epäilet vesi- tai kosteusvaurion, sinun on toimittava nopeasti, jotta vahinko ei pääse pahenemaan. Sulje vesijohto, kuivaa vesi ja soita hätänumeroomme, niin me hoidamme loput.

3. Vahinkoilmoitus

Kun raportti on valmis, on aika ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön. HUOM! Korvausvaatimuksen voi tehdä vain vakuutuksenottaja.

5. Hätätoimenpiteet toteutetaan

Voidaan asiakkaan niin halutessa aloittaa esim. kuivaustyöt jo tässä vaiheessa. Näin nopeutetaan saneerauksen aikataulua ja minimoidaan vaurion leviäminen.

7. Korvauspäätös

Korvauspäätökset saadaan vakuutusyhtiöltä. Päätösten aikataulu vaihtelee korvausvaatimuksen mukaan, mutta yleensä korvauspäätökset annetaan 2 viikon kuluessa vähäisistä korvausvaatimuksista.

9. Loppuraportti

Saatte loppuraportin todisteeksi siitä, että sertifioitu yhteistyökumppani on suorittanut saneerauksen, sekä tietoja takuista, materiaaleista ja väreistä, joita kunnostuksessa on käytetty.

2. Hätätoimenpiteet toteutetaan

Otamme yhteyttä alueesi LVI-kumppaniin, joka tulee paikalle ja korjaa vuodon, jos mahdollista.

4. Detecta kartoitus

Kun vuoto on korjattu ja vesi on kytketty takaisin, yksi sertifioiduista kosteuskartoittajamme käy paikalla. Tämän yhteydessä tutkitaan vaurion alkuperä ja määritellään vaurioalue.

6. Raportti

Kosteustutkimus tehdään mahdollisimman nopeasti, ja raportti toimitetaan 3 työpäivän kuluessa käynnistä. Me huolehdimme kaikesta, kuten näytteenotosta ja asbesti- ja homeanalyyseistä, joten sinä asiakkaana voit rentoutua.

8. Saneeraustyö

Saneeraustyö aloitetaan mahdollisimman pian. Jos keittiön tai kylpyhuoneen varusteet ovat vaurioituneet, voimme tarjota joustavia ja nopeita ratkaisuja Zacukselta.

1. 24h Päivystys

Jos huomaat tai epäilet vesi- tai kosteusvaurion, sinun on toimittava nopeasti, jotta vahinko ei pääse pahenemaan. Sulje vesijohto, kuivaa vesi ja soita hätänumeroomme, niin me hoidamme loput.

2. Hätätoimenpiteet toteutetaan

Otamme yhteyttä alueesi LVI-kumppaniin, joka tulee paikalle ja korjaa vuodon, jos mahdollista.

3. Vahinkoilmoitus

Kun raportti on valmis, on aika ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön. HUOM! Korvausvaatimuksen voi tehdä vain vakuutuksenottaja.

4. Detecta kartoitus

Kun vuoto on korjattu ja vesi on kytketty takaisin, yksi sertifioiduista kosteuskartoittajamme käy paikalla. Tämän yhteydessä tutkitaan vaurion alkuperä ja määritellään vaurioalue.

5. Hätätoimenpiteet toteutetaan

Voidaan asiakkaan niin halutessa aloittaa esim. kuivaustyöt jo tässä vaiheessa. Näin nopeutetaan saneerauksen aikataulua ja minimoidaan vaurion leviäminen.

6. Raportti

Kosteustutkimus tehdään mahdollisimman nopeasti, ja raportti toimitetaan 3 työpäivän kuluessa käynnistä. Me huolehdimme kaikesta, kuten näytteenotosta ja asbesti- ja homeanalyyseistä, joten sinä asiakkaana voit rentoutua.

7. Korvauspäätös

Korvauspäätökset saadaan vakuutusyhtiöltä. Päätösten aikataulu vaihtelee korvausvaatimuksen mukaan, mutta yleensä korvauspäätökset annetaan 2 viikon kuluessa vähäisistä korvausvaatimuksista.

8. Saneeraustyö

Saneeraustyö aloitetaan mahdollisimman pian. Jos keittiön tai kylpyhuoneen varusteet ovat vaurioituneet, voimme tarjota joustavia ja nopeita ratkaisuja Zacukselta.

9. Loppuraportti

Saatte loppuraportin todisteeksi siitä, että sertifioitu yhteistyökumppani on suorittanut saneerauksen, sekä tietoja takuista, materiaaleista ja väreistä, joita kunnostuksessa on käytetty.

Tässä luetellaan erilaisia onnettomuuksia, jotka voivat vaatia vahinkojen korjaamista:

  1. Vesivahingot: Tulvat, vuotavat putket tai muut veteen liittyvät tapahtumat vaativat nopeita toimia, jotta estetään homeen ja homeen muodostuminen ja muut pitkäaikaiset vahingot.
  2. Homevauriot ja niiden korjaaminen: Home voi muodostua siellä, missä on kosteutta, lämpöä ja ravinteita. Homevaurioita voi olla vaikea havaita, koska ne ovat usein piilossa rakenteiden sisällä, ja home aiheuttaa lähes aina terveysriskejä. Kunnostukseen kuuluu homeen poistaminen ja sen varmistaminen, että alue pysyy kuivana, jotta se ei pääse enää kasvamaan.
  3. Palo- ja savuvahingot: Tulipalon jälkeen tarvitaan laajamittaista kunnostusta noen, tuhkan ja hajujen poistamiseksi. Se voi myös edellyttää vaurioituneiden rakenneosien korjaamista tai korvaamista.
    Detecta-tiimillämme on erityisosaamista erityyppisten vahinkojen erityisvaatimuksista, ja käytämme kehittyneitä laitteita ja tekniikoita vaurioituneiden alueiden tehokkaaseen puhdistamiseen ja kunnostamiseen. Prosessi voi sisältää vaurioituneiden materiaalien poistamisen, puhdistuksen, desinfioinnin, kuivauksen, kapseloinnin ja jälleenrakentamisen.

Vahinkojen korjaamiseen kuuluu myös yhteydenpito vakuutusyhtiöön sen varmistamiseksi, että korjauskustannukset katetaan ja että tarvittavia lupia ja määräyksiä noudatetaan. Työskentely vakuutusyhtiön kanssa on usein tärkeä osa kunnostusprosessia, erityisesti kun on kyse vahingon jälkeisten kunnostus- ja jälleenrakennuskustannusten hallinnasta.

Tiivis yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa ennallistamisprosessin aikana voi auttaa varmistamaan sujuvamman hallinnan ja välttämään komplikaatioita. Selkeä viestintä ja dokumentointi ovat olennaisen tärkeitä tämän yhteistyön helpottamiseksi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

TARVITSETKO APUA?

Lue lisää