Säker Sanering – Återställande av Trygghet och Hållbarhet

I en värld där oförutsägbara händelser kan orsaka skador på våra hem och arbetsplatser, spelar saneringstjänster en avgörande roll för att återställa normalitet och trygghet. Låt oss förklara mer djupgående!  Detecta är ett professionellt saneringsteam, och vi har den expertis och erfarenhet som krävs för att effektivt hantera skador orsakade av brand, vatten, mögel och […]

Kontorsrenovering steg för steg

1. Kartlägg behovet Börja arbetet med en diskussion. Skapa en arbetsgrupp för företaget och klargör behoven, riktlinjer och budget. Vad fungerar i det nuvarande kontoret? Vad kunde förbättras? Samla in olika åsikter och skapa ett så klart mål som möjligt. 2. Skapa konceptet Nästa steg är att skapa konceptet för renoveringen. Företagets värdegrund, färger, visuella […]

Skapa framtidens kontor

Nu skapas framtidens kontor Kontorets roll i arbetslivet är under förändring. Möjligheten och utmaningen med att ständigt vara uppkopplad har banat väg för nya sätt att arbeta. Pandemin skyndade på dessa processer. Vi arbetar oss bort från 1980-talets kontorslandskap mot ett mera papperslöst flytande kontorsarbete. Lyhörda arbetsgivare har möjlighet att skapa kontor för de nya […]