Kontorsrenovering steg för steg

Facebook
Twitter
LinkedIn

1. Kartlägg behovet

Börja arbetet med en diskussion. Skapa en arbetsgrupp för företaget och klargör behoven, riktlinjer och budget.

Vad fungerar i det nuvarande kontoret?

Vad kunde förbättras?

Samla in olika åsikter och skapa ett så klart mål som möjligt.

2. Skapa konceptet

Nästa steg är att skapa konceptet för renoveringen.

Företagets värdegrund, färger, visuella identitet översätts till ett inredningskoncept för företagsutrymmena. 

Pigga och alerta medarbetare hittar du i ett utrymme där belysning, akustik, material, färger och former samspelar på bästa sätt. 

Vår tjänst inredningsplanering hjälper er att skapa utrymmen där form och funktion stärker varandra. Omfattningen av projektet kan vara allt från en enkel konsultation till en omfattande helhetsplanering. Kontakta oss för mer info!

3. Test av konceptet

Konceptet presenteras och testas mot arbetsgruppen.

Når vi målen med detta koncept?

Behöver något ändras eller utvecklas?

Har de viktigaste förbättringarna prioriterats tillräckligt?

4. Planering och handlingsplan

Då alla är nöjda med konceptet så färdigställs och sammanställs planeringen.

En handlingsplan och tidtabell för förverkligande skapas.

Klargör vem som sköter vad och när det behöver göras.

5. Det nya kontoret skapas

Detta sköts i samarbete med inköpare, byggare och arbetsgruppen.

Det är viktigt att följa upp budgeten genom hela projektet för att hålla koll på kostnaderna. 

Sköt om kommunikationen och följ upp projektet.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Behöver du hjälp?

Läs mer