Skapa framtidens kontor

Facebook
Twitter
LinkedIn

Nu skapas framtidens kontor

Kontorets roll i arbetslivet är under förändring. Möjligheten och utmaningen med att ständigt vara uppkopplad har banat väg för nya sätt att arbeta. Pandemin skyndade på dessa processer. Vi arbetar oss bort från 1980-talets kontorslandskap mot ett mera papperslöst flytande kontorsarbete. Lyhörda arbetsgivare har möjlighet att skapa kontor för de nya behov som uppstått och kontoren går mot att få en mer hemlik karaktär.

Hos oss på Ingenjörsbyrå Kronqvist i Jakobstad har formgivare Johanna Öst Häggblom lång erfarenhet av planering av miljöer för företag. Hon har också funderat mycket över hur framtidens kontor ska se ut.­­­ – När vi efter pandemiåren återvänder till kontoren är det med distansarbetets fördelar och nackdelar i bagaget. Många behåller gärna de positiva aspekterna med distansarbetet. Arbetsplatserna behöver nu kunna erbjuda en lockande och trygg miljö att återvända till där företagets fokus bör ligga på att skapa en kultur där arbetstagaren känner sig inkluderad och att hen ”hör till”; en hybridmodell tar form, säger Johanna.De dagar som arbetsgivaren arbetar fysiskt på plats vid kontoren blir socialare – det är då diskussioner förs, idéer bollas och samhörighet med kolleger och förtaget byggs. Kontoret går mot en mera hemlik karaktär med mötesplatser och mysig känsla. Samtidigt behöver man ha möjlighet att dra sig undan för till exempel online-möten eller privata samtal; det behöver skapas miljöer där vi inte stör varandra.– Arbetstagaren har kanske inte längre sin namngivna plats i kontorslandskapet, men i stället en given plats i företaget där arbetet som utförs är lika mycket värt vare sig det utförs på distans, i loungen eller i det öppna landskapet, säger Johanna.

Skapa mötesplatser

Det handlar om att få till bra flöden på arbetsplatsen och skapa både mötesplatser, arbetsstationer och ”tysta” miljöer. Johanna pratar om rumsdisposition, inredning, akustik, belysning, material och färger, som alla spelar en stor roll i denna utveckling.– Vi tar ett steg bort från det kantiga, där varje arbetsstation är lika, till mera flexibla och unika utrymmen som kan anpassas från person till person. Detta blir speciellt viktigt när det gäller belysning och möbler. För varje plats är det är viktigt att välja materialen och färgerna med omsorg. De ska främja ljudmiljön, vara trygga och lätta att hålla rena. Färgskalan, tillsammans med belysning och akustik, ska skapa en varm känsla samtidigt som den ska bidra till att man hålls alert och pigg. Ingenjörsbyrå Kronqvist är en del av koncernen Kronqvist Bolagen och kan tillsammans systerbolaget Kronqvist Byggservice erbjuda en helhetslösning med både planering och utförande.– Många av våra kunder uppskattar en lösning med s.k. nyckeln i hand, där vi sköter allt. Vi kan effektivt och smidigt ha hand om hela projektet, berättar Johanna.

Nya tankesätt

Steget mot dessa hybridkontor handlar även mycket om att planeraren vara flexibel, tänka hållbart och se möjligheter.– Sällan börjar man från noll när man ska planera en ändamålsenlig miljö, utan i stället kan det handla om att skala bort möbler från våra idag övermöblerade kontor, dela in ett kontor till två mindre eller riva några väggar för att skapa öppna mötesplatser, välja en varmare färg till väggarna och komplettera med mjuka möbler och textilier. Det handlar också om att kommunicera nya tankesätt och se på saker på ett nytt sätt – sist och slutligen handlar den största förändringen om beteenden och om vi är redo att förändra dessa.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Behöver du hjälp?

Läs mer