Tulevaisuuden toimistotilat

Facebook
Twitter
LinkedIn

Nyt luodaan tulevaisuuden toimistoa

Toimiston rooli työelämässä on muutoksessa. Mahdollisuus ja haaste olla jatkuvasti paikan päällä on antanut tietä uusille työskentelytavoille. Pandemia kiihdytti näitä prosesseja. Olemme matkalla 1980-luvun konttorimaisemasta kohti paperittomampaa, sujuvaa toimistotyöskentelyä. Herkkäkorvaisilla työnantajilla on mahdollisuus luoda toimistoja uusia tarpeita varten ja toimistot saavat kodinomaisemman luonteen.

Insinööritoimisto Kronqvistin muotoilija Johanna Öst Häggblomilla on pitkä kokemus yritysympäristöjen suunnittelusta. Hän on myös pohtinut paljon sitä, miltä tulevaisuuden konttori näyttää.

Kun pandemiavuosien jälkeen palasimme toimistolle, meillä oli etätyön edut ja haitat repuissamme. Monet pitävät mielellään kiinni etätyön myönteisistä puolista. Työpaikkojen on nyt voitava tarjota palaaville työntekijöille houkutteleva ja turvallinen ympäristö. Yrityksen pitää keskittyä osallistavan, kuulumisen tunteen aikaansaavan kulttuurin luomiseen; hybridimalli ottaa muotoa, Johanna sanoo.

Kun työntekijät nyt palaavat toimistoille, he tuovat repuissaan etätyön edut ja huonot puolet. Monet pitävät mielellään kiinni sen hyvistä puolista ja hybridimalla valtaa alaa. Työpaikkojen on nyt pystyttävä tarjoamaan houkutteleva ja turvallinen miljöö, johon palata. Yrityksen pitää panostaa sellaisen kulttuurin luomiseen, missä työntekijä tuntee itsensä osalliseksi ja kuuluvansa johonkin.

Kun työnantaja on fyysisesti paikalla toimistolla, työnteko on sosiaalisempaa – silloin käydään keskusteluja, heitellään ideoita ja rakennetaan yhteishenkeä kollegoiden ja yrityksen kanssa. Toimistosta tulee automaattisesti luonteeltaan enemmän kodinomainen, siellä on kokouspisteitä ja viihtyisä tunnelma. Samanaikaisesti tarvitaan mahdollisuuksia vetäytymiseen esimerkiksi online-kokouksia tai yksityisiä puheluita silmälläpitäen. On luotava tiloja, joissa emme häiritse toisiamme.

Työntekijöillä ei ehkä enää ole nimettyjä työpisteitä toimistolla, vaan sen sijaan paikka yrityksessä, jossa tehty työ on yhtä arvokasta tehtiin se sitten etänä, aulassa tai avoimessa konttorissa, sanoo Johanna.

Luo kokoontumispaikkoja

On kyse hyvän ilmapiiirin, kokouspisteiden, työasemien ja hiljaisten ympäristöjen luomisesta. Johanna puhuu tilojen sijoittelusta, sisustuksesta, akustiikasta, valaistuksesta, materiaaleista, väreistä. Ne kaikki ovat merkityksellisiä tässä kehityksessä.

Otamme askeleen poispäin kulmikkaista tiloista, joissa jokainen työpiste on toisensa kaltainen, kohti joustavampia ja yksilöllisiä tiloja, jotka mukautuvat työntekijän mukaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun on kyse valaistuksesta ja kalustuksesta.

Joka paikassa on tärkeää valita materiaalit ja värit huolella. Niiden tulee edistää hyvää ääniympäristöä, olla turvallisia ja helposti puhtaana pidettäviä. Väriskaalan samoin kuin valaistuksen ja akustiikan tulee luoda lämmin ilmapiiri samalla kun ne pitävät yllä sopivaa vireystilaa.

Insinööritoimisto Kronqvist on osa Kronqvist Yhtiöitä ja voi yhteistyössä sisaryhtiönsä Rakennuspalvelu Kronqvistin kanssa tarjota sekä suunnittelun että toteutuksen kattavan kokonaisratkaisun.

– Monet asiakkaistamme arvostavat niin sanottua avaimet käteen -ratkaisua, jossa me hoidamme kaiken. Voimme hoitaa koko projektin tehokkaasti ja sujuvasti, kertoo Johanna.

Uusi ajattelutapa

Otettaessa askelia kohti tämänkaltaisia hybriditoimistoja vaaditaan suunnittelijalta joustokykyä, vastuullista ajattelutapaa ja silmää mahdollisuuksille.

Suunniteltaessa tarkoituksenmukaista ympäristöä tarvitsee harvoin aloittaa tyhjästä, tämän päivän ylikalustetuissa toimistoissa kyse voi olla pelkästään joidenkin kalusteiden karsimisesta, yhden toimiston jakamisesta kahteen pienempään tai joidenkin seinien purkamisesta avointen kokoustilojen aikaansaamiseksi, lämpimämmän värisävyn valitsemisesta seiniin ja sen täydentämisestä pehmeillä huonekaluilla ja tekstiileillä. On kyse myös uuden ajattelutavan viestimisestä ja asioiden näkemisestä uudella tavalla. Viime kädessä suurin muutos tapahtuu käyttäytymisessä ja me olemme valmiita muuttamaan sen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

TARVITSETKO APUA?

Lue lisää