Saneringsprojekt

Ingenjörsbyrå Kronqvist

Bekanta dig med våra saneringsprojekt

Krypgrundssanering

Norrvalla

”Ingenjörsbyrå Kronqvist har varit en väldigt bra samarbetspartner för oss. Kontaktpersonerna har varit lyhörda för våra målsättningar och arbetet har framskridit enligt plan utgående från konditionsgranskningen. Naturligtvis har nya utmaningar dykt upp under projektets gång, men arbetet har skötts med flexibilitet och vi är nöjda med slutresultatet. Inomhusluften har märkbart förbättrats, ingen har klagat på den efter saneringen. Tack vare fuktsensorerna i krypgrunden märker vi nu direkt om problem uppstår, det känns lugnt och bra.”
Norrvalla
Planering och utförande av rörsanering

Kvarnhuset

Detta case är ett bra exempel på Kronqvist Bolagens mångsidiga kunnande samt konkurrenskraft. Ingenjörsbyrån har fått förtroende att utföra planering av rörsaneringen medan Byggservice förverkligar planerna genom att praktiskt utföra saneringsarbetet. Detta är mycket behändigt för beställaren då samarbetet mellan planeringsbyrån och byggnadsentreprenören sker naturligt. Som extra bonus kan Zacus erbjuda aktionärerna att smidigt och förmånligt uppdatera inredningen i sina hem under saneringstiden.

"Rörsaneringensprojektet i Bostads Ab Kvarnhuset är på slutrakan och som hustets disponent är jag nöjd med utförandet så här långt. Samarbetet har förflutit riktigt bra både med planeringen och det praktiska byggarbetet, det märks att bolaget har lång erfarenhet. Kontaktpersonerna på Ingenjörsbyrån och Byggservice har verkligen lyssnat till vad vi som kund haft för önskemål, och sedan har arbetet rullat på till vår belåtenhet."
Norrvalla