Fakturering


Bästa samarbetspartner,
Våra uppgifter gällande nätfakturor har ändrats.
Vi informerar även om att vi övergått till elektronisk ekonomisk förvaltning.
I fortsättningen behandlar vi endast elektroniska fakturor. Därmed ber vi att alla fakturor skickas som nätfakturor.
Vi mottar inte längre pappersfakturor som skickas till vår näradress.