Säker Sanering – Återställande av Trygghet och Hållbarhet

I en värld där oförutsägbara händelser kan orsaka skador på våra hem och arbetsplatser, spelar saneringstjänster en avgörande roll för att återställa normalitet och trygghet. Låt oss förklara mer djupgående!  Detecta är ett professionellt saneringsteam, och vi har den expertis och erfarenhet som krävs för att effektivt hantera skador orsakade av brand, vatten, mögel och […]

Safety first – Byggservice Kronqvist har fått uppdaterade RALA certifieringar

RALA (Rakentamisen laatu) certifiering av kvalitetssystem är en opartisk utvärderings- och godkännandeprocedur. Utformad för den finska byggbranschens speciella behov baserat på ISO 9001-standarden kan certifieringen riktas mot företagets kvalitetslednings-, miljö- eller säkerhetssystem.    Certifieringen riktar sig till ett eller flera områden i ledningssystemet:  RALA Laatu, kvalitetscertifiering, verifierar kvalitetsledningssystemet RALA Ympäristö, miljöcertifiering, verifierar miljösystemet RALA Turvallisuus, säkerhetscertifiering, verifierar […]

3D-modeller från Punktmolnsdata

Punktmoln är en värdefull teknik inom byggbranschen som möjliggör noggrann insamling av data och skapandet av 3D-modeller. Det ger en unik möjlighet att exakt återskapa befintliga byggnader och terränger, vilket leder till ännu mer noggranna och innovativa lösningar.   Här är några saker som är intressant att veta om användningen av laserskanning:   Datainsamling Laserskanning […]

Din partner inom industribyggnation

Behöver du en byggpartner som kan förverkliga företagets nybyggnationer och renoveringar flexibelt och smidigt? Vår erfarenhet inom industribyggnation gör oss till en kunnig och pålitlig samarbetspartner i krävande projekt. Vi har fokus på industrins krav på minimal störning och effektiva tidtabeller. Kronqvist är en växande österbottnisk koncern inom byggnadsbranschen. Vi är verksamma i Vasa, Nykarleby, Jakobstad och Karleby och har drygt 90 […]