Byggservice


Byggservice Kronqvist — vi förverkligar din vision

Byggservice Kronqvist Ab grundades år 2008 och är en del av Kronqvist bolagen Ab, en växande österbottnisk koncern inom byggbranschen. Byggservice Kronqvist har sitt huvudkontor i Nykarleby, men verksamheten sträcker sig över hela västra Finland. Byggservice Kronqvist erbjuder konkurrenskraftiga lösningar till företag, offentliga sektorn och privatpersoner.

Byggservice Kronqvist är specialiserat på entreprenadbyggande, fuktsäkrade renoveringar och servicebyggande. Det sistnämnda är ett koncept som innebär kartläggning av fastigheter där specifika åtgärdsförslag sammanställs i en överskådlig rapport. Konceptet innefattar även vid behov utförande av service- och byggarbeten.
Tack vare vårt gedigna byggkunnande hittar vi den bästa lösningen för just era behov. Vi är gärna med redan från initialskedet av projekt. Då har vi möjlighet att påverka helhetsresultatet och kostnaderna för byggandet mest. Vi sköter gärna hela byggprojektet nyckel i hand, så blir det mera tid för er att fokusera på den egna verksamheten!

Kännetecknande för hela koncernen är att vi arbetar enligt devisen att följande projekt till samma uppdragsgivare är lika viktig för oss som det första. Vårt uppdrag är att tillgodose kundens behov. I denna bransch kan man planera och bygga på många olika sätt, men vi drivs av viljan för att hitta en smart och hållbar lösning för kunden.

Samarbeta med oss – gör kvadraterna trevligare

 

Bekanta er mera med våra tjänster eller ta kontakt med oss så berättar vi mera!

RALA patevyys RGB
RALA sertifikaatti RGB