Rakennuspalvelu Kronqvist pääurakoitsijana Scandic Transin laajennuksessa Vaasassa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Byggservice Kronqvist som huvudentreprenör för utbyggnad av Scandic Trans i Vasa

Rakennuspalvelu Kronqvist on valittu pääurakoitsijaksi Scandic Transin toimisto- ja varastotilojen laajennukseen Vaasassa. Sopimus allekirjoitettiin toukokuun 2024 alussa, ja hanke käynnistyi pian sen jälkeen.

Nyt käynnissä olevassa rakennushankkeessa rakennetaan kaksikerroksinen rakennus, jonka toiseen kerrokseen tulee Scandic Transin toimistotilat ja toiseen kerrokseen muiden yritysten ja yhteistyökumppaneiden liikekeskus. Tämä on koko hankkeen toinen vaihe, johon Rakennuspalvelu Kronqvist nyt liittyy.

Ympäristönäkökohdat ovat keskeinen osa hanketta, ja hankkeessa on pyritty käyttämään ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja. Painopiste on pitkällä aikavälillä ja rakennusten rakentamisessa, jotka kestävät tulevaisuutta.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa rakennetaan uusi varasto, jossa on täysi lastinkäsittely, terminaalitoiminnot ja useita lastauslaitureita.

Rakennuspalvelu Kronqvist pääurakoitsijana Scandic Transin laajennuksessa Vaasassa

Kuva: Anna Sand/bySand

Facebook
Twitter
LinkedIn

TARVITSETKO APUA?

Lue lisää