Rakentamisen tulevaisuus: 3D-piirustukset pistepilvitietojen avulla

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pistepilvet ovat rakennusalalla arvokas tekniikka, joka mahdollistaa tarkan tiedonkeruun ja 3D-mallien luomisen. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda olemassa olevat rakennukset ja maastot tarkasti uudelleen, mikä johtaa entistä tarkempiin ja innovatiivisempiin ratkaisuihin.

 

Muutamia mielenkiintoisia asioita, jotka on hyvä tietää laserkeilauksen käytöstä:

 

  1. Tiedon kerääminen: Laserkeilaus on menetelmä, jolla kerätään suuria määriä yksityiskohtaista 3D-tietoa. Tämän tekniikan avulla on mahdollista saada tarkka ja yksityiskohtainen kuva olemassa olevista rakennuksista, maanpinnoista tai hankealueista.
  2. Piirustusten perusta: Pistepilvet sisältävät tietoa, jonka avulla luodaan 3D-malleja olemassa olevista rakennuksista tai ympäristöstä. Se tarjoaa perustiedot, joita arkkitehdit ja insinöörit käyttävät suunnitellessaan uusia hankkeita.
  3. Visualisointi ja analysointi: Pistepilvitietoja voidaan käyttää rakennusten ja ympäristöjen visuaalisten esitysten luomiseen. Tämä voi olla hyödyllistä rakennusten kunnon analysoinnissa, piirustuksista poikkeavien kohtien tunnistamisessa ja tarkkuusmittausten tekemisessä.
  4. Rakennussuunnittelu: Suunnitteluprosessissa pistepilvitietoja käytetään muodostamaan olemassa olevaan ympäristöön sopivia uusia rakenteita. Tämä auttaa välttämään ristiriitoja ja tarjoaa tarkan perustan suunnittelulle ja suunnittelulle.
  5. Aika- ja kustannussäästöt: Pistepilvitietojen käyttö voi tehostaa rakennushankkeita ja parantaa niiden kustannustehokkuutta. Se vähentää tarvetta laajoihin kenttätutkimuksiin ja piirustusten tarkistuksiin.
  6. Lopulliset piirustukset: (As built) Laserkeilaus tarjoaa nopeasti uuden rakennuksen as-built-aineiston sekä pohjan lopullisille piirustuksille ja tulevalle 3D-mallinnukselle. Sen avulla voidaan myös tarkistaa rakennuksen poikkeamat suhteessa suunnitteluun.
  7. Kunnossapito ja kunnostaminen: Uudisrakennuksesta laserkeilaamalla saadut pistepilvitiedot voivat olla hyödyllisiä kunnossapitoa ja kunnostamista ajatellen. Se tarjoaa vertailukohdan muutosten ja parannusten seuraamiselle pitkällä aikavälillä.
  8. Turvallisuus: Käyttämällä pistepilvitietojen keräämiseen drooneja tai muita kauko-ohjattuja maastolaitteita voidaan tarkastaa vaarallisia kohteita ja vaikeasti saavutettavia alueita henkilöstöä vaarantamatta.

 

Lue lisää pistepilven skannauksesta 3D-mallinnusprojekteihimme, ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Facebook
Twitter
LinkedIn

TARVITSETKO APUA?

Lue lisää