Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kronqvist Yhtiöt Oy

Y-Tunnus 1065044-5

Osoite: Topeliusesplanaden 12, 66900 Nykarleby, Finland

Puhelin: 06 7810 800

Sähköposti: info@kronqvist.com

2. Rekisterin nimi

Kronqvist Yhtiöt Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

3. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Keräämme henkilötietoja, jotka lähetät meille, kun esimerkiksi rekisteröidyt verkkokauppamme asiakkaaksi, tilaat tuotteita, tilaat uutiskirjeen, otat yhteyttä asiakaspalveluumme, kirjoitat tuotekommentin. Kun teet tilauksen toiselle henkilölle, myös hänen tietonsa tallennetaan. Tiedot, joita käsittelemme ovat nimi, mahdollinen työpaikka, henkilötunnus, kotiosoite, toimitusosoite tai työpaikan osoite, postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaushistoria, tekniset tiedot (käyttäjän IP-osoite ja käytettävä selain) sekä evästetiedot. Lisäksi voimme kerätä tiettyjä henkilötietoja, kuten luottotietoja ja osoitteenmuutoksia, ulkoisista lähteistä.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaislähteistä sekä muilta yrityksiltä lain sallimissa rajoissa.

4. Miten käytämme henkilötietojasi?

Tietoja voidaan käyttää asiakkuutesi ja tilaustesi hallinnointiin, tunnistautumiseen, suoramarkkinointiin, asiakastutkimuksiin, uutiskirjeisiin, analyysi- ja profilointitarkoituksiin sekä tilastointiin. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointimateriaalin lähettämiseen postilla, tekstiviesteillä ja sähköpostilla sekä yhteydenottoihin puhelimitse ja automaattisilla puheluilla, ellet ole itse kieltänyt tätä. Tietoja voidaan käyttää myös sinulle merkityksellisen tiedon välittämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä palveluidemme parantamiseen. Voit lopettaa uutiskirjeemme tilauksen uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Kronqvist Yhtiöt Oy voi käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia palvelujen ylläpitoon, paino- ja jakelutehtäviin, asiakaspalveluun, maksunvälitykseen ja luotonanto ja -maksupalveluihin, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään sekä kampanjoiden toteuttamiseen. Kronqvist Yhtiöt Oy:n alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietojasi vain tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojaselosteessa.

Yllä mainitut kolmannet osapuolet eivät voi käyttää tietojasi muuhun, kuin tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin sekä Kronqvist Yhtiöt Oy määrittelemiin tarkoituksiin. Kronqvist Yhtiöt Oy velvoittaa kolmansia osapuolia pitämään tietosi salassa ja varmistamaan riittävän tietosuojan tason, jotta tietosi ovat turvassa.

Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle, ellei se ole Kronqvist Yhtiöt Oy:n tai yhteistyökumppanin palvelun teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista. Tällöin Kronqvist Yhtiöt Oy huolehtii riittävästi tietosuojan tasosta.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille näin vaadittaessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

5. Miten suojaamme henkilötietosi?

Kronqvist Yhtiöt Oy pitää rekisteröityjen tietojen huolellista suojaamista erittäin tärkeänä. Tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jota suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ratkaisut. Vain määritetyillä Kronqvist Yhtiöt Oy palveluksessa olevilla henkilöillä sekä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitoon, on pääsy rekisterin tietoihin. Kaikkia, jotka käyttävät rekisterin tietoja, koskee salassapitovelvollisuus.

6. Miten pitkään henkilötietojani säästetään?

Henkilötietojasi pidetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä, että tässä selosteessa määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämän velvoitteen mukaisesti Kronqvist Yhtiöt Oy voi joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla. Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä muodossa, missä rekisteröitävä on antanut ne ja päivityksen voi tehdä joko rekisteröity itse tai Kronqvist Yhtiöt Oy rekisteröidyn tekemän pyynnön perusteella.

7. Henkilötietojesi tarkastaminen, päivitys, korjaaminen ja poistaminen

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu

Kronqvist Yhtiöt Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli koet, että Kronqvist Yhtiöt Oy on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että Kronqvist Yhtiöt Oy ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja. Vastustamisoikeus ei koske sellaista tietojen käsittelyä, johon laki velvoittaa Kronqvist Yhtiöt Oy.

Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojesi poistamista asiakas- ja suoramarkkinointirekisteristämme. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä Kronqvist Yhtiöt Oy:n koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Siltä osin kun olet itse toimittanut asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriimme tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sinulla on oikeus ottaa meihin yhteyttä ja vaatia Kronqvist Yhtiöt Oy sekä kaikkia kolmansia osapuolia poistamaan kerätyt, sinulle kuuluvat henkilötiedot.

Mikäli tietojasi käsitellään suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä meille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Kronqvist Yhtiöt Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Kronqvist Yhtiöt Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Kronqvist Yhtiöt Oy vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sinulla on oikeus valittaa viranomaiselle, mikäli Kronqvist Yhtiöt Oy ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä.

8. Sosiaalinen media

Käyttäessäsi verkkosivujamme, sinun on mahdollista jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Instagramissa, sosiaalisen median liitännäisten avulla (esimerkiksi jakamalla mainoksemme toisille käyttäjille sosiaalisten medioiden kautta). Mikäli jaat tietoa sosiaalisen median liitännäisten avulla, selaimesi välittää seuraavat tiedot:

vierailusi päivämäärän ja kellonajan

Internet-/URL-osoitteen, jossa parhaillaan olet

IP-osoitteesi

tiedon käyttämästäsi selaimesta

tiedon käyttöjärjestelmästäsi

käyttäjänimesi, mikäli olet rekisteröitynyt käyttäjä kyseisessä sosiaalisen median kanavassa, sekä tarvittaessa etu- ja sukunimesi, ja

tiedon siitä sisällöstä, jonka haluat jakaa sosiaalisen median liitännäisen avulla (esimerkiksi henkilötiedot, kun henkilö kutsutaan mukaan ryhmätilaukseen).

Tällaisten tietojen osalta noudatamme kyseessä olevan sosiaalisen median toimijan ehtoja. Kehotamme sinua ottamaan selvää millaista tietoa ja mihin tarkoitukseen tietoa kerätään liitännäisten avulla. Voit estää sosiaalisen median liitännäiset selaimesi asetuksista.

9. Linkit

Verkkokauppamme kronqvist.fi voi sisältää linkkejä muihin verkko-osoitteisiin. Tämä tietosuojaseloste koskee vain kronqvist.com -kotisivu. Kun siirryt toiseen verkko-osoitteeseen, kehotamme sinua lukemaan kyseistä sivustoa koskevan tietosuojaselosteen. Huomioithan, että Kronqvist Yhtiöt Oy ei vastaa siitä, miten muut verkkopalvelut käsittelevät henkilötietojasi.

10. Evästeet

Kronqvist Yhtiöt Oy verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Jotta verkkosivut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla, sinun on sallittava verkkoselaimesi evästeiden käyttö. Evästeillä kerätään teknistä tietoa ja tietoa sivujen käyttötavoista. Näiden tietojen avulla verkkosivuja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Voit tarvittaessa poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto otetaan pois käytöstä, voi osa verkkosivujen toiminnoista hidastua tai pääsy joihinkin osioihin estetään kokonaan.

11. Tietosuojaselosteen muutokset
Kronqvist Yhtiöt Oy kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Suosittelemme, että tutustut säännöllisesti tietosuojaselosteen sisältöön.