DSC 3923 2
Staffan Wester
Fuktkartläggare
fuktkartläggning, termografering