Ingenjörsbyrå


Nätfakturor


EDI-kod: 003720080992
Förbindelseprogramm: Apix Oy

Om ni vill skicka pappersfakturor bör dessa skickas till vår skanningstjänst:
INGENJÖRSBYRÅ KRONQVIST AB
PL 1000
00781 HELSINKI

Övriga dokument bör sändas till vår näradress:
INGENJÖRSBYRÅ KRONQVIST AB
PB 18
66901 NYKARLEBY