Byggservice


Nätfakturor


EDI-kod: 003721877880
Förbindelseprogramm: Apix Oy

Om ni vill skicka pappersfakturor bör dessa skickas till vår skanningstjänst:
BYGGSERVICE KRONQVIST AB
PL 1000
00781 HELSINKI

Övriga dokument bör sändas till vår näradress:
BYGGSERVICE KRONQVIST AB
PB 18
66901 NYKARLEBY