NKL


Nätfakturor

E-fakturaadress: 003718703759
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Om förmedlaren av sändarens faktura är en bank är operatorns förbindelsekod: DABAFIHH

Om ni vill skicka pappersfakturor bör dessa skickas till vår skanningstjänst:
NKL Partners Ab
18703759
PL 100
80020 Kollektor Scan
FINLAND

Övriga dokument bör sändas till vår näradress:
NKL Partners Ab
PB 18
66901 Nykarleby
FINLAND

FO-NUMMER: 1870375-9