Ingenjörsbyrå


Nätfakturor


E-fakturaadress: 003720080992
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Om förmedlaren av sändarens faktura är en bank är operatorns förbindelsekod: DABAFIHH


Om ni vill skicka pappersfakturor bör dessa skickas till vår skanningstjänst:
INGENJÖRSBYRÅ KRONQVIST AB OY
20080992
PL 100
80020 Kollektor Scan
FINLAND

Övriga dokument bör sändas till vår näradress:
INGENJÖRSBYRÅ KRONQVIST AB OY
Topeliusesplanaden 12
66900 Nykarleby
FINLAND

FO-NUMMER: 2008099-2