Byggservice


Nätfakturor


EDI-kod: 003721877880
Förbindelseprogramm: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Om förmedlaren av sändarens faktura är en bank är operatorns förbindelsekod: DABAFIHH

E-postfakturor i pdf-format: 21877880@scan.netvisor.fi (En faktura per fil.)


Om ni vill skicka pappersfakturor bör dessa skickas till vår skanningstjänst:
Byggservice Kronqvist Ab 
21877880
PL 100
80020 Kollektor Scan
FINLAND

Övriga dokument bör sändas till vår näradress:
BYGGSERVICE KRONQVIST AB
PB 18
66901 NYKARLEBY

FO-NUMMER: 2187788-0