Bolagen


Nätfakturor

E-fakturaadress: 003710650445
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Om förmedlaren av sändarens faktura är en bank är operatorns förbindelsekod: DABAFIHH

Om ni vill skicka pappersfakturor bör dessa skickas till vår skanningstjänst:
KRONQVIST BOLAGEN AB 
10650445
PL 100
80020 Kollektor Scan
FINLAND

Övriga dokument bör sändas till vår näradress:
KRONQVIST BOLAGEN AB
PB 18
66901 Nykarleby
FINLAND

FO-NUMMER: 1065044-5