Termografiointi


Termografia, eli lämpökameralla kuvaaminen, on menetelmä, jossa muutetaan kohteen infrapunasäteily näkyväksi lämpökuvaksi. Lämpökamera rekisteröi infrapunavalon, ja pystyy ”näkemään” ja ”mittaamaan” kohteen antamaa infrapunasäteilyä. Tavallisesta valosta poiketen, kaikki joiden lämpötila on absoluuttisen nollapisteen yläpuolella luovuttavat lämpöä infrapunavalossa. Lämpökameran käyttö kuuluu niin sanottuun ei tuhoavaan tutkimuskategoriaan.
Rakennusalalla lämpökamera käytetään mm seuraaviin:
• lämpövuodon etsimiseen rakennelmista, sekä rakennusvaiheessa että laaduntarkastuksessa.
• tiheysmittausten tekoon energiasertifikaattia varten.
• Avuksi lämpö- ja vesijohtojen paikallistamisessa, sekä piilossa olevien vesikerääntymien löytämisessä.