Sisäilman tutkimus


Mikäli epäilet ongelmia sisätilojen ilmastossa, autamme mielellämme. Asunnon tai työpaikan sisätilojen ilmastoon vaikuttavat erilaiset tekijät: puutteellinen ilmastointi, kosteusvauriot, home, materiaalivalinnat yms. Tutkiessamme sisätiloja katsomme kokonaisuutta, että saadaan sisätilojen ilmasto paremmaksi huoneessa oleskeleville. Tutkimuksemme lähtökohtana on useimmiten käynti paikan päällä ja neuvoteltuamme asiakkaan kanssa pystymme arviomme perusteella ottamaan erilaisia materiaali- ja ilmanäytteitä. Osaamiseemme kuuluu laaja tietämys erilaisista näytteenottomenetelmistä sekä niiden tulosten tulkinnasta, mm:
• Kemialliset testit, kuten VOC, FLEC, Formaldehydi ja PAH (polyaromaattiset hiilivedyt), sisäilmassa ja materiaaleissa esiintyvien vahingollisten, kemiallisten aineiden löytämiseksi
• Mikrobiologiset näytteet, kuten materiaalinäytteet, pintanäytteet ja Andersen-ilmanäyte, mikrobivaurioiden löytämiseksi
• Pöly-, partikkeli- ja kuitunäytteet, kuten asbesti.