Porareikäkosteusmittaus


Vaatimuksena on että betonilaattaan on tehtävä kosteusmittaus porareiän kautta ennen pinnoittamista. Pinnoittamispäätöstä ei saa tehdä pintakosteusmittauksen perusteella. Eri pinnoitustyypeillä on erilaisia vaatimuksia betonin suhteellisesta kosteusprosentista. Paikallistaaksemme lattian alle laitetut lämpökaapelit käytämme lämpökameraa. Tehdystä mittauksesta annamme todistuksen.