Parveke- ja julkisivutarkastus


Parveketarkastuksessa tarkastetaan yleensä kaikki parvekkeet. Tutkimuksen yhteydessä otamme näytteitä saadaksemme selville betonin karbonatisoituminen ja kloridisisältö, sekä useimmissa tapauksissa myös betonin kestävyys. Myös julkisivutarkastuksessa katsotaan missä kunnossa julkisivu on näytteiden oton avulla. Sekä parveke- että julkisivutarkastuksessa laaditaan protokolla vaurioista sekä mahdollisesti vaadittavista toimenpiteistä. Tarkistuksen tuloksena on raportti, jossa rakenteet kuvaillaan, ja vauriot arvioidaan. Raporttiin sisältyy ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Palveluksiimme kuuluu myös parveke- ja julkisivusaneeraukset.