Företags- och offentliga miljöer


  • Färgsättning
  • Materialval
  • Rumsdisponering
  • Möblering
  • Belysningsplanering
  • Möbel- och armaturval
  • Textilplanering
  • Akustikplanering
  • Planering av platsbyggd inredning

Av följande tjänster kan ni välja en eller flera enligt behov. Allt börjar från ett möte där vi tillsammans sätter upp riktlinjerna för inredningsplaneringen och dess omfattning.

 


Kontorsmiljöer

Era anställda spenderar en tredjedel av sin dag på er arbetsplats och naturligtvis påverkar omgivningen dem. I en miljö där arbetstagarna mår bra presterar de bättre och kommer till jobbet med en positiv attityd. En välmående personal är en av grunderna för ett lönsamt företag.

Pigga och alerta medarbetare hittar du i ett utrymme där belysning, akustik, material, färger och former samspelar på bästa sätt. Det handlar om att tillgodose grundbehoven samtidigt som hjärnan får en extra kick genom sinnenas stimulans. Strävan efter harmoni är alltid lika aktuell och väsentlig.

Genom att uppmärksamma er image även i inredningen skapas sammanhållning inom företaget samtidigt som kunderna får en tydlig bild av er.

 


Skolor och daghem

Skolorna och daghemmen finns till för att ge de unga en bra start i livet. Vi vill ge barnen och ungdomarna utrymme att växa som individer. De ska känna att skolan är till för dem och att de blir sedda. Kreativitet och öppensinnighet bör uppmuntras. Hos barnen finns gnistor av fantasi som bara väntar på att få blossa upp. I interiören bör funktion och rutin integreras med nyskapande och spontanitet.

 


Bibliotek

Ända sedan antika tider har biblioteket haft en självklar plats i samhället, med syftet att allmänbilda och göra kunskap tillgänglig för alla. Biblioteket är en plats för koncentration, tystnad och lugn – en frizon i dagens stressade samhälle. Inredningen, rumsdisponeringen, akustiken, belysningen och färgvalen samverkar för att skapa ett harmoniskt utrymme som stöder bibliotekets funktioner och erbjuder en positiv biblioteksupplevelse.

 


Övriga offentliga utrymmen

Utöver de ovan nämnda miljöerna, tar vi emot projekt som berör planering av bestående eller tillfälliga offentliga rum, som till exempel mässmontrar, utställningar, butiksutrymmen, skyltfönster och restauranger.