Termografering


Termografi, även kallad värmefotografering, är en metod där man omvandlar ett objekts infraröda strålning till en synlig värmebild. Vid termografering används en så kallad värmekamera som registrerar infrarött ljus för att "se" och "mäta" den infraröda strålning som ett objekt avger. Till skillnad från vanligt ljus avger allting som är varmare än absoluta nollpunkten värme i infrarött ljus. Användning av värmekamera hör till den så kallade icke förstörande undersökningskategorin.

Inom byggbranschen idag används värmekameran till att bl.a:

  • Leta värmeläckage i konstruktioner både i byggskedet och vid kvalitetskontroll.
  • Göra täthetsmätningar för energicertifiering.
  • Hjälpa till vid lokalisering av värme- och vattenledningar samt för att upptäcka dolda vattenansamlingar.