Sanering av fuktskador och krypgrunder


Vårt saneringsteam är specialiserat på krävande mikrob- och vattenskador. Det är viktigt att begränsa saneringsområdet för att undvika damm- och mikrobspridning. Vid mindre saneringsprojekt kan vi även sköta om återuppbyggnaden för att färdigställa renoveringen.
Vi har god erfarenhet av krypgrundssanering och använder oss av Corroventas högkvalitativa torkningsutrustning.