Mögelundersökning


Vid misstanke om mögelväxt i byggnader kan vi vid behov utföra olika provtagningar (se inomhusklimatundersökning) för att fastställa typen av mikrob-/svampväxt. Vid självklara fall kan vi ge åtgärdsförslag på vad som krävs för att återställa angripna konstruktioner samt se på helheten av fastigheten för att ge åtgärdsförslag för att förhindra skador som kan bidra till mögelväxt.