Konditionsgranskning


Vi erbjuder konditionsgranskning av olika fastigheter, t.ex. industribyggnader, offentliga byggnader, lägenheter och fritidsbostäder, i samband med försäljning eller ägarbyte. En konditionsgranskning innefattar en okulär besiktning av fastigheten, utan att konstruktioner öppnas, samt fuktmätning med ytfuktmätare, vilket ger en uppfattning om fukt i konstruktioner. Även borrhålsmätningar kan utföras ifall misstanke om fukt i konstruktion uppkommer. Efter granskningen fås en rapport innehållande resultat från granskningen samt åtgärdsförslag för att upprätthålla och förbättra fastighetens kondition. Vi har stor erfarenhet av fastigheter från olika byggnadsår, olika byggnadssätt och riskkonstruktioner.

Inför exempelvis renovering gör vi en mer omfattande konditionsgranskning av fastigheten med t.ex. omfattande borrhålsfuktmätning och håltagning i konstruktionerna för att konstatera konstruktionernas uppbyggnad. På basis av detta görs en rapport innehållande åtgärdsförslag.