Inomhusklimatundersökning


Vid misstanke om problem med inomhusklimatet hjälper vi er gärna. Olika faktorer som kan påverka inomhusklimatet i en bostad eller på en arbetsplats är bristfällig ventilation, fuktskador, mögel, materialval m.m. Vid en undersökning ser vi på helheten för att förbättra inomhusklimatet för de som vistas i utrymmet. Undersökningen börjar oftast med ett besök vid platsen och enligt vår bedömning samt i samråd med kunden har vi sedan möjlighet att ta olika material- och luftprov. Vår breda kunskap om olika provtagningsmetoder samt resultattolkning av dessa, inkluderar bl.a:

  • Kemiska prover, så som VOC, Flec, Formaldehyd och PAH (polycykliska aromatiska kolväten), för att hitta skadliga, kemiska ämnen i luft och material.
  • Mikrobiologiska prover, så som materialprov, ytprov och Anderssén-luftprov, för att upptäcka mikrobskador.
  • Damm-, partikel- och fiberprover, så som asbest.