Balkong- och fasadgranskning


Vid balkonggranskning kontrolleras vanligtvis samtliga balkonger. Vid granskningen utförs provtagningar för att kontrollera betongens karbonatisering och kloridinnehåll samt i de flesta fall även betongens hållfasthet. Även vid fasadgranskning kontrolleras fasadernas skick genom provtagningar. Vid både balkong- och fasadgranskning protokollförs skadorna samt de eventuella åtgärder som erfordras. Granskningen resulterar i en rapport där konstruktionerna beskrivs och skadorna bedöms. I rapporten ingår förslag på vidareåtgärder. Vi står också till tjänst med planering av balkong- och fasadsaneringar.