Borrhålsfuktmätning


Det finns krav på att utföra en borrhålsfuktmätning i betongplattan före ytbeläggning. Ett ytbeläggningsbeslut får inte tas på basis av en ytfuktmätning. Olika typer av ytbeläggning har olika krav på betongens relativa fuktprocent. Ytbeläggning av våta konstruktioner kan ge upphov till inomhusklimatproblem. För att lokalisera vattengolvvärmeslingor har vi en värmekamera till hjälp. Protokoll fås på att mätningen är gjord.