Detecta Experter


DSC 3909 sv2
Marcus Jansson
VD Ingenjörsbyrån, inomhusklimatexpert, BI
inomhusklimatundesökning, kostnadsberäkning
DSC 3906 sv2
Christian Backman
Saneringsexpert, BI
fuktkartläggning, lukt-, fukt- och mögelsanering
DSC 3879 sv
Marina Sundqvist
Inomhusklimatexpert, BI
konditionsgranskning, inomhusklimatundersökning
34A0052
Fredrik Rosenberg
Arbetsledare, tjänstledig
projektledning, offertberäkningar
34A0655
Jonas Österåker
fuktkartläggare, inomhusklimatexpert
Vasa
DSC 3914 sv
Staffan Wester
Fuktkartläggare
fuktkartläggning, termografering

Detecta Sanera