Entreprenadhandlingar


Entreprenadhandlingar görs upp för att entydigt bestämma vad som ska ingå i ett byggprojekt. På så sätt vet både beställaren och entreprenören vad som förväntas. Vi gör också upp entreprenadavtal efter att ni valt vilken entreprenör som utför arbetet.