Energicertifiering


Vi har personal som har behörighet att upprätta energicertifikat för byggnader. I energicertifikatet ges även rekommendationer hur man kan förbättra byggnadens energiprestanda på ett ändamålsenligt sätt. En hel del typer av byggnader är underställda lagen om energicertifikat:

  • Bland byggnadtyper som tagits i bruk, dagsläget:

Bostadshus på högst 2 lägenheter som tagits i bruk efter år 1980, affärsbyggnader, kontorsbyggnader, byggnader inom vårdbranchen, samlingsbyggnader och undervisningsbyggnader.

Fr.o.m 1 juli 2017: Bostadshus på högst 2 lägenheter som tagits i bruk före år 1980.

  • Nybyggnader:

    Samtliga ovannämnda byggnadstyper

 Lågenergi- och passivhus

Vi kan även hjälpa till om du är intresserad av att bygga dej ett lågenergi- eller passivhus, eller förbättra ditt gamla hus energiekonomiskt.