Decibelberäkning


Har du problem med en bullrig gata eller landsväg? Vi kan hjälpa till och dimensionera olika byggnadsdelar så att bullret inomhus minskar.