Avloppsreningsplanering


Vi har erfarenheter av de flesta avloppsreningssystem och är också öppna för nya godkända system. Avloppsförordningen som trädde i kraft den 15 mars 2011 kräver att alla nya fastigheter uppfyller reningskraven i förordningen. Äldre fastigheter som byggts före 2004 ska uppfylla dessa krav före den 15 mars 2018. Avloppsreningsplaneringen omfattar rådgivning, avvägning, uppritande av skärningar och situationsplan samt ifyllande av de blanketter som krävs.