Servicebyggande


För att åstadkomma en funktionell arbetsmiljö bör man se till helheten. Vi har specialiserat oss på olika delområden inom ramen för en funktionell arbetsmiljö. Vi ger förslag till förbättringar på alla delområden. Genom att åstadkomma en funktionell arbetsmiljö kan man öka effektiviteten och motivationen på ett enkelt sätt.

Vår personal är utbildad för alla till branschen hörande yrkesarbeten, och våra servicebilar är fulla av verktyg och utrustning, allt för att kunna betjäna er på bästa möjliga sätt!

Skräddarsytt enligt ert behov
Vi fokuserar på byggnadstekniska renoverings- och servicearbeten. Vi skräddarsyr en samarbetsform som passar er bäst! Vi har delat in våra servicebyggarpaketlösningar i tre olika kategorier. Dessa består av ett grundpaket som man kan bygga på med paket Service Plus och Service Optio.

Grundpaketet

  • En konsultdag per år för kartläggning av era fastigheters funktion och kondition.
  • Byggteknisk rådgivning per telefon, e-post eller vid vårt kontor i Nykarleby enligt överrenskommelse.
  • Fuktmätning i samband med besök.
Beredskap även för snabba utryckningar.


Service Plus

  • Vår servicebyggare besöker er en gång per månad för genomgång och verkställande av serviceuppgifter.
  • Service Plus-paketet inkluderar 3h arbete per månad.

Service Optio

  • Skräddarsydd lösning, helt enligt kundens önskemål.
  • Service Optio-paketet kan utformas enligt företagets behov, flera konsultdagar vid behov och kan även omfatta t.ex. el, vvs och trädgårdsarbete.
Widgets (Layout nere)
Kari
Kari Strandwall
Servicechef
servicebyggande och privata renoveringar