Referenser


Alfen Elkamo

2019–2020
Produktionshall, nybyggnad
1547 m²

Längs med Kållbyvägen i Jakobstad sträcker sig Alfen Elkamos nästan 115 m långa produktionshall. Projektet var en KVR-entreprenad där Ingenjörsbyrå Kronqvists planeringsteam skött huvud- och konstruktionsplaneringen och Byggservice Kronqvist som hållit i trådarna på bygget. Planeringen låstes på hösten 2019 och hallen kunde tas i bruk på våren 2020. Att kunna sköta ett projekt som denna helhet tillsammans med kolleger möjliggör en snabbare, mera kostnadseffektiv och flexibel process. 

Pietarsaaren Esplanad

2019
Lägenheter

Under 2018 och 2019 färdigställdes 8 moderna hyresbostäder i hörnet mellan Storgatan och Kanalesplanaden i Jakobstad. Lägenheterna är unika och samtliga har tillgång till egen 50 m² terrass mot gågatan. Projektet har varit en totalentreprenad. Koncernbolaget Zacus har levererat all fast inredningen till lägenheterna.

Nykarleby välfärdscentral och vårdavdelning

2016, 2019
Omfattande rivning och nybyggnad
2700 m² + 100 m², 2000 m² + 190 m²

En omfattande renovering som innefattar allt från massabyte, rivning av gammal byggnad och nybyggnation. Sammanlagt inbegrep projektet ca 4700  m² inklusive 290 m² utbyggnad. 2016 förnyades även vattentaket, 4500 m².

LI-Components

2018
Produktionshall, nybyggnad
1868,5 m²

Ett helhetsprojekt där Ingenjörsbyrå Kronqvist utfört planeringen av en ny produktionshall, kontor samt sociala utrymmen. Byggservice Kronqvist har varit huvudentreprenör och förverkligat planerna genom att praktiskt utföra byggarbetet.

Invändigt har även färger, material och inredning till de sociala utrymmena utförts av ingenjörsbyråns inredningsplanerare och den fasta inredningen står koncernbolaget Zacus för.

Ett lyckat helhetsprojekt, där Kronqvist bolagen kunnat erbjuda alla tjänster under samma tak.

Mirka Teknologicentrum

2017

"Då vi startade bygget stod vi inför många utmaningar. Teknologicentret skulle fyllas med helt ny teknik för att uppfylla behoven av en modern anläggning för vår utbildningsverksamhet. Vi har höga krav på våra egna produkter, och eftersom teknologicentret är Mirkas fönster utåt var det otroligt viktigt att även dessa utrymmen håller hög standard. Vi har fått mycket positiv respons av besökarna som särskilt uppskattar den nordiska designen, nya tekniska lösningar och de högklassiga utrymmena."
- Jonas Sandlin, HRD Manager, Mirka 

Nyko Frys

2015, 2016
Fryslager
4500 m², 2000 m²

Byggservice Kronqvist har fungerat som huvudentreprenör och byggt ett fryslager med bra kvaliet till ett konkurrenskraftigt pris åt Nyko Frys. Kvitto på detta fick man följande år då Nyko Frys återigen valde Byggservice till att uppföra ett nytt fryslager åt det expanderande företaget. 

"Byggservice Kronqvist är nu huvudentreprenör för ett andra fryslager åt oss på Nyko. Det första stod klart 2014, vi värdesätter att bygget färdigställdes till utsatt datum trots pressad tidtabell. Det nya fryslagret ska vara färdigt i december och vi är även denna gång väldigt nöjda med samarbetet. Vår dagliga produktion ska rulla på intill storbygget, men det fungerar bra då byggarna är flexibla och hänsynstagande. Byggservice Kronqvist vann offertrundan för både första och andra fryslagret. Och vi skulle naturligtvis inte ha frågat offert en andra gång ifall vi inte varit mycket nöjda med första bygget. Vi visste vem vi hade att göra med, att vi får ett välbyggt fryslager till konkurrenskraftigt pris inom utsatt tid. Det är helt enligt våra önskemål!"

- Peter Björkskog, VD, Nyko Frys

Kvarnhuset

Detta case är ett bra exempel på Kronqvist Bolagens mångsidiga kunnande samt konkurrenskraft. Ingenjörsbyrån har fått förtroende att utföra planering av rörsaneringen medan Byggservice förverkligar planerna genom att praktiskt utföra saneringsarbetet. Detta är mycket behändigt för beställaren då samarbetet mellan planeringsbyrån och byggnadsentreprenören sker naturligt. Som extra bonus kan Zacus erbjuda aktionärerna att smidigt och förmånligt uppdatera inredningen i sina hem under saneringstiden.

"Rörsaneringensprojektet i Bostads Ab Kvarnhuset är på slutrakan och som hustets disponent är jag nöjd med utförandet så här långt. Samarbetet har förflutit riktigt bra både med planeringen och det praktiska byggarbetet, det märks att bolaget har lång erfarenhet. Kontaktpersonerna på Ingenjörsbyrån och Byggservice har verkligen lyssnat till vad vi som kund haft för önskemål, och sedan har arbetet rullat på till vår belåtenhet."
- Britt-Marie Harju, disponent, Realia

Ritz 22

2019–2020
Lägenheter, 23 st

"Det traditionsrika Finlands Banks hus, känt också som Ritz-huset, är med sin långa historia välbekant för alla vasabor. Detta på platsen byggda tegelhus är byggt under en tid då man ännu använde högklassiga material och kände yrkesstolthet och inte sparade någon möda vid byggande. Huset, fullt med noggrant utfunderade detaljer, representerar till stilinriktning senklassicism. Det är planerat av arkitekten J. S. Siren, som också planerat riksdagshuset.Huvudplanerare för de 23 lägenheter som nu byggs är arkitekt Kaarlo Viljanen, byggnadsentreprenör är Byggservice Kronqvist Ab. Vid planeringen av samtliga detaljer har tagits hänsyn till moderna kvalitetskrav och vardagsfunktionalitet lika väl som till estetik och husets historia. Slutresultatet blir ett personligt nytt hem som harmoniskt passar in i den gamla värdefastighetens ramar." Texten hämtad från ritz22.fi där även flera bilder från renoveringen kan ses.

Oravais centrumskola

2019–2020
Skola, totalentreprenad
4160 m²

Ett lyckat helhetsprojekt, Oravais fick en frisk och fräsch skola. Förundersökningar, byggnads- och inredningsplanering av Ingenjörsbyrå Kronqvist och Byggservice Kronqvist har förverkligat byggandet på totalentreprenad. Zacus har levererat den fasta inredningen.